Inici > Centre de recursos > Documents sobre Custòdia del Territori

Documentació sobre custòdia del territori

Aquí trobareu manual, informes i altres documents que expliquen què és la custòdia del territori, des d'un punt de vista tècnic, dirigits a professionals de la temàtics, i un altre més divulgatiu, destinat al públic general.


Documents tècnics sobre la custòdia del territori
Aquesta publicació ofereix recomanacions i idees per iniciar acords de custòdia del territori o per millorar els ja existents des del punt de vista tècnic i jurídic. En aquest sentit, està dirigida a un ampli espectre de públics: els propietaris i usuaris del territori, les organitzacions públiques i privades i la ciutadania en general, disposats a posar en pràctica els valors promoguts per la custòdia del territori. Elaborada en el marc del projecte LandLife (2010-2014).
Aquesta publicació és el primer manual publicat a Espanya i en llengua castellana sobre custòdia del territori, precedit de publicacions a Amèrica Llatina que segueixen els models nord-americans de custòdia del territori. Aquest document, que  vol col·laborar en la construcció i posada a punt d'aquest potent motor que ha de ser la custòdia del territori, com a disciplina induïda a la majoria de propietaris del país, i que funcioni de manera automàtica, amb el convenciment que es fa per bé de la propietat i de la societat, i que aquesta agraeix i compensa la tasca de manteniment de l'estructura territorial, inclou molts casos pràctics.
El novembre de 2001 es va celebrar el Seminari Internacional de Cust˜dia del Territori Montesquiu, unes jornades per a impulsar la custòdia del territori. Aquesta guia es basa en les ponències i debats del seminari, i tŽé l'objectiu de donar a conèixer i promoure la custò˜dia del territori al nostre paí’s.


Documents divulgatius sobre la custòdia del territori
Aquesta guia permet explicar a la ciutadania què és i com es porta a la pràctica la custòdia del territori. I ofereix idees i recursos per fer-ho d’una manera planera, entenedora i atractiva.

 
Bibliografia en paper
  • Shine, C. 1996. Private or voluntary systems of natural habitats' protection and management . Nature and environment, 85. Consell d'Europa.
Informe de repàs d'exemples de custòdia del territori en finques privades a càrrec d'ONGs europees. Una mica antic però molt ben ordenat per fórmules de conservació i amb exemples de països molt diferents. També en Francès.
 
  • Leopold, A . Ética de la tierra. Almanaque del condado arenoso . Ed. Los Libros de la Catarata , 2000 157 pp. Versió en castellà de l'original de 1949
Assaig clàssic sobre els principis ètics de la conservació de la natura i inspirador del moviment de la custòdia, especialment als EUA.
 
  • Kingsolver, B. 2001. Estiu Pròdig . Proa literària. Col•lecció Proa Beta. 488 pp. ISBN 84-8437-231-6
Una novel•la per a les persones implicades en la custòdia del territori, on Barbara Kingsolver teixeix tres històries d'amor als boscos del sud dels Apalatxes. La Lusa, en Garnett, la Deanna i la resta de personatges us portaran a un univers rural que lluita entre la viabilitat econòmica i la conservació de la natura d'una vall agrícola. Uns quants quilòmetres carretera enllà, dos veïns es barallen per qualsevol motiu, però tiren endavant les seves terres mentre discuteixen sobre Déu, els pesticides i el futur. Mentre passa aquest estiu pròdig, els personatges descobreixen la solidesa dels vincles que els uneixen i que els lliguen a la natura que els envolta.