Inici > Centre de recursos > Documentació sobre Acords de custòdia del territori

Documentació sobre Acords de custòdia del territori

En aquesta secció trobareu manual, informes i altres documents que expliquen què és un acord de custòdia, les diferents opcions jurídiques per a signar un acord de custòdia, i altra documentació d'interès relacionada amb la negociació dels acords de custòdia del territori.

MODELS D'ACORD DE CUSTÒDIA DE LA XCT

El formularis que us oferim a continuació els ha redactat la Xarxa de Custòdia del Territori per a orientar-vos a l'hora de plantejar un acord de custòdia. El seu ús és lliure i us demanem que en citeu la font en cas de compartir-los amb tercers.

Podeu emplenar els espais en blanc i introduïr els canvis que cregueu convenients, però és imprescindible que abans de signar-lo consulteu a un assessor jurídic (els membres de la Xarxa de Custòdia del Territori disposeu d'aquest servei gratuïtament: consulteu a info@custodiaterritori.org).

Abans de redactar i firmar un nou acord de custòdia us recomanem que seguiu les recomanacions de la Guia de Bones pràctiques per a entitats de custòdia

 
CONTRACTE BÀSIC DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
És un model per a iniciatives de custòdia en fase inicial on es determinen unes obligacions bàsiques de seguiment per part de l'ECT i de respecte als objectius
ambientals per part de la propietat. Descarrega'l . Model en Word


 
CONTRACTE DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
És un model per a iniciatives consolidades, que inclou obligacions concretes per a ambdues parts. Descarrega'l . Model en Word

 
CONTRACTE PER A LA CONSTITUCIÓ D'UN DRET REAL DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
És un model molt semblant al contracte de custòdia, amb la diferència bàsica que en aquest la propietat assumeix que els pactes integrants afecten també als futurs propietaris de la finca. Descarrega'l . Model en Word

 
CONTRACTE DE CONREU
És un model útil per a aquelles entitats que duguin a terme una activitat agrícola com a element essencial de la iniciativa de custòdia. Per naturalesa és un contracte onerós, és a dir, l'ECT abona una quantitat anual en concepte d'arrendament (en cas que no hi hagi contraprestació econòmica, hem d'optar per un altre model). Descarrega'l . Model en Word

 
Instruccions per la utilització dels models d'acord de custòdia de la XCT. Descarrega'l

 

Taller d'iniciació al SIG per a entitats ambientals. 27 d'abril del 2017 (6,8 MB)
En aquest document hi trobareu els continguts del taller d’iniciació al SIG per entitats ambientals, dut a terme el 27 d’abril de 2017 a l’IEC de Barcelona. Hi trobareu una primera part amb informació bàsica sobre SIG i fonts de dades de cartografia, i una segona part pràctica desenvolupada amb QGIS. La segona part inclou: digitalització d’un acord, importació de dades de full de càlcul, combinació de capes, càlcul de superfícies, selecció per atributs, consulta espacial i unió d’atributs per localització. La part pràctica està pensada per a què es pugui seguir de manera autònoma, amb moltes captures de pantalla i instruccions pas a pas que us guiaran fàcilment al llarg dels processos descrits.

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. Guia dels acords de custòdia. Abril 
2015 (40 pàgines). (4,5 MB)
Aquesta guia està adreçada principalment a tècnics d’entitats de custòdia del territori i d’administracions públiques o a qualssevol altres professionals del sector ambiental, jurídic, fiscal i d’altres que vulguin tenir una visió general de com funcionen els acords de custòdia. Consta d’un primer apartat introductori sobre el concepte general i els avantatges de la custòdia del territori i de cinc apartats tècnics que especifiquen les característiques de cadascuna de les opcions jurídiques d’ús habitual per a la custòdia del territori a Catalunya i els seus costos i règim fiscal.
 
La custòdia del territori. Una oportunitat per a la gestió de finques privades. Setembre 2014. Disponible també en versió impresa (16 pàgines).
Aquest document informa sobre la firma dels acords de custòdia del territori: els avantatges per a la propietat i la descripció dels diferents acords de custòdia del territori. Per últim inclou una petita introducció sobre altres formes de col·laborar amb la custòdia del territori.
 
Anàlisi de la responsabilitat de les entitats de custòdia en els acords Document Ocasional de la xct 23. Novembre 2013 (246KB)
Aquest document és el primer treball que aborda de forma específica la responsabilitat de les entitats de custòdia. Es tracta d’una anàlisi introductòria amb l’objectiu de conèixer la principal normativa que afecta la responsabilitat de les entitats de custòdia, i plantejar mesures preventives per reduir el risc de les actuacions de les entitats de custòdia.

Proposta de criteris tècnics, mesures i objectius per als contractes territorials d'explotació. Grup de treball d'acords agrícoles. Document Ocasional de la xct 2. Gener 2013 (105Kb)
Aquest document inclou propostes en quant als objectius ambientals dels contractes territorial d’explotació, les seves mesures i els seus criteris tècnics, així com aportacions de la Xarxa de Custòdia del Territori en el desenvolupament dels contractes territorials d’explotació.
 
 
Anàlisi de costos i procediments d'escriptura notarial, inscripció al registre de la propietat i liquidació d'impostos en els acords de custòdia del territori. Document Ocasional de la xct 22. Juliol 2012 (322KB)
Aquest informe pretén facilitar el càlcul aproximat dels costos, aranzels i impostos que afecten a la signatura d’acords de custòdia del territori, especialment quan es constitueixen en escriptura pública i s’inscriuen al registre de la propietat.

Los Mecanismos Mortis Causa de custodia del territorio en el derecho civil de Cataluña. Document Ocasional de la xct 18. Novembre 2008 (444kb)
Document que analitza en profunditat aquesta opció jurídica de custòdia del territori.

Opcions per a la custòdia del territori en finques privades. 2a edició. Octubre 2005. (2,37MB)
La intenció d'aquesta guia és oferir a tots els propietaris de finques rústiques una informació exhaustiva i detallada que us permeti valorar lliurement la possibilitat d’acceptar un acord de custòdia del territori en la vostra propietat. La guia també permet assolir un nou pas dels que formula la Declaració de Montesquiu per a la custòdia del territori.
______________________________________________


Estudio jurídico sobre la custodia del territorio. Editado por el Ministerio de Medio Ambiente. Mayo 2010
En aquest complert estudi (277 pàgines) trobareu l'encaix de la custòdia del territori en la legislació espanyola; l'estudi dels diversos tipus de custòdia del territori (fluvial, marina i terrestre); una exhausitva explicació del funcionament de la custòdia del territori a Estats Units, llatinoamèrica, Regne Unit i França; instruments jurídics per a la custòdia del territori (contractes, arrendaments, etc..) i figures tributàries i incentius fiscals.