Inici > Centre de recursos > Documentació per al desenvolupament de la custòdia del territori

Documentació per al desenvolupament de la custòdia del territori

A continuació trobareu documentació sobre el treball amb les administracions públiques per a l'impuls i desenvolupament de la custòdia del territori, així com informes d'anàlisi de situació i d'oportunitats d'avanç de la custòdia del territori en matèria legislativa i fiscal. També inclou viatges d'estudi de la xct a altres països.

Aquesta guia vol ser un primer pas per obrir nous espais de treball conjunt entre els sectors social i ambiental. La guia analitza els tercers sectors social i ambiental, posa de manifest les seves semblances i diferències, per poder detectar punts en comú on obrir nous espais de treball conjunt. També inclou la descripció de diverses experiències d'èxit i recomanacions i criteris per integrar acció social i ambiental. 

 
           Descarregar la Guía en Català (16 MB). Junio 2018
Descargar sólo Apéndices en CAST / en CATALÀ 
Descargar sólo Guía  en CAST / en CATALÀ
Descargar resumen ejecutivo en CAST / en CATALÀ
Consultar el Webinar de presentació de la Guia del passat 26/06/18 (Youtube, en castellà)
La presente guía tiene como objetivos principales incentivar a las entidades de custodia para que adopten medidas para adaptar sus proyectos al cambio climático y dar las pautas e información necesaria para que se pueda realizar correctamente y se obtengan resultados satisfactorios
.
 
La publicació recull un complet anàlisis sobre com les autoritats municipals, consorcis, diputacions, etc. poden facilitar l'accés a la terra. Hi trobareu anàlisis detallats sobre l'estat de la qüestió als diversos països que han participat de l'informe (França, Bèlgica, Romania, Itàlia i Catalunya), així com un ampli apartat descrivint múltiples casos pràctics on autoritats locals han utilitzat eines ben diverses, entre elles acords de custòdia del territori, per afrontar el problema de l'accés a la terra.

 
 
Este informe se abordan diversos aspectos a tener en cuenta a la hora de implementar un sistema de acreditación de la custodia del territorio, ya sea en la forma de registro público o de sistema de acreditación privado, dirigidos a responsables de políticas, profesionales, técnicos y voluntarios de redes y entidades de custodia del territorio.
 


 
Esta publicación consta de 2 partes: la de reflexión y la de acción. En la parte de reflexión, hablamos del concepto e importancia de la incidencia política y algunas de sus posibles formas y canales; la parte de acción la dedicamos a tres propuestas para activar la incidencia política: la elaboración de la agenda política, la sistematización de los contactos de la organización y la concertación de un plan de trabajo con el gobierno autonómico para la promoción de la custodia del territorio en el ámbito de la red de custodia.
 
El document identifica les possibilitats que permet la legislació reguladora de cada impost o taxa per a introduir-hi beneficis fiscals afavoridors de la custòdia del territori. Les principals taxes que s'analitzen són les urbanístiques, les d'expedició de documents i les d'intervenció municipal en activitats i instal·lacions.
 
 
 
Generalitat de Catalunya
El document mostra el compromís de la Generalitat de seguir treballant per a la promoció i la consolidació de les polítiques a favor de la biodiversitat i del patrimoni natural, un cop acabat l’anterior pla de treball (2011-2014). El pla consta de 3 objectius específics i 10 accions operatives, centrades en intensificar l’aliança i la concertació públic-privada, desenvolupar accions marc de promoció, suport i impuls de la custòdia i afavorir les bones pràctiques i la qualitat en la custòdia del territori. 

Resultat de les accions XCT 2015 Desembre 2015 (20 MB)
Resultat de les accions XCT 2016 Desembre 2016 (14MB)
Document que recull les mesures acordades entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a través de la Direcció General de Polítiques Ambientals i la Xarxa de Custòdia del Territori per tal d’impulsar conjuntament el desenvolupament i la institucionalització de la custòdia al nostre país.
 
Document que resumeix el procés institucional que s’ha portat a terme entre la Generalitat de Catalunya i la Xarxa de Custòdia del Territori a Catalunya amb l’objectiu de desenvolupar la custòdia del territori.
 
Document de síntesi de la Jornada de debat dels membres de la xct celebrada el juliol de 2007 al Castell de Montesquiu (Osona). El document apunta les primeres reflexions i possibles vies perquè el col•lectiu de la custòdia del territori apliqui criteris de priorització conjunta de les inciatives que porta a terme.
 
  • Compareixença de la xct a la Comissió de Medi Ambient del Parlament. Juny 2007 (1,52 Mb)
    El 20 de juny de 2007 la xct va comparèixer a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya per impulsar la creació d'una Comissió de Desenvolupament de la Custòdia. Aquest document és el powerpoint utilitzat per a la presentació davant els parlamentaris.
     
Govern espanyol
 
Estudi d'aportacions del Foro de Redes y Entidades de Custodia del Territorio al "Estudio diagnóstico sobre la gobernanza territorial en el medio rural" coordinado por TRAGSA por encargo de la Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.

   
Document de conclusions de la reunió celebrada a Madrid el novembre de 2006 entre entitats i xarxes de custòdia i institucions públiques per fixar les primeres bases per al desenvolupament de la custòdia del territori a nivell estatal. L’acte fou convocat pel Ministeri de Medi Ambient i per Fundación Biodiversidad, amb la coordinació de la Càtedra UNESCO de Territori i Medi Ambient de la Universitat Rey Juan Carlos.


Altres (estudis i àmbits específics)
 
El LIFE external monitoring team (NEEMO) ha publicat un informe temàtic sobre com el programa LIFE ha contribuït al desenvolupament d'iniciatives de custòdia del territori a Europa. L'informe també explora com els projectes LIFE poden contribuir en un futur a promoure acords entre propietaris privats i entitats de conservació de la natura.


 
Estudi preparatori per al desenvolupament d'accions delprojecte Landlife, Impulsar la custòdia del territori com a eina de conservació en l'arc mediterrani occidental: un esquema de comunicació i formació". 2010-2014.
 
En el present document s’avalua la possibilitat i es formulen propostes concretes per a introduir incentius afavoridors de la custòdia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals.
 
Aquest informe aporta els resultats de la Trobada d’entitats de les Comarques Gironines per a l’impuls de la custòdia del territori, celebrada a Girona, al Centre Cultural La Mercè el 23 de Febrer de 2009.
 
 
Estat de la custòdia del territori en altres països
 
Document de síntesi dels viatges realitzats a Txèquia el 2006 i 2009 per persones d'entitats membres de la xct i personal tècnic de l'entitat en companyia del CSOP.
Aquest document és el resum d’informació, reflexions i aprenentatges de la Visita tècnica sobre custòdia del territori realitzada per representants de la Generalitat de Catalunya i la XCT a Nova Anglaterra (EUA) el març de 2005.
 
Article elaborat en motiu de la participació de la xct al III Congrés Brasiler de Reserves Particulars de Patrimoni Natural a Ilheus (Bahia) l'agost de 2007. Conté reflexions per a l'aplicació a Catalunya.