Inici > Centre de recursos > Documentació sobre custòdia sectorial

Documentació sobre custòdia sectorial

Aquí trobareu material i recursos sobre els diferents àmbits temàtics de la custòdia del territori.

CUSTÒDIA AGRÀRIA
Setembre 2017
El present estudi ha estat promogut a través de l’ajut FEADER i de fons propis de la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’establir un model de planificació i gestió de finques agràries que permeti obtenir productes d'alt valor afegit compatibles amb la conservació i la millora del patrimoni natural. Per tal d’assolir aquest objectiu s’ha previst la realització d’un proposta metodològica que s’ha dividit en diversos documents. Un amb una metodologia integrada de planificació de les finques des del punt de vista agrari, forestal i de custòdia del territori (gestió dels valor natural). Un altre amb una proposta, també, metodològica per al foment de la gestió de la comercialització de cadenes curtes de comercialització dels productes agroalimentaris sorgits de l’explotació i, en darrer, terme, dos documents propositius vinculats a la creació d’una xarxa d’assessor a nivell català que puguin implementar aquesta metodologia i una seguit de finques exemplars, per a cada tipus de tipologia agrària, que puguin aplicar aquesta metodologia de planificació i fer-la extensiva a d’altres finques de tipologies similars
  • "Garantint terra per l'agroecologia a Europa: fets i reptes". Infografies sobre l'Accés a la Terra. Febrer 2017
Resumeixen de manera gràfica i precisa la situació de l’accés a a la terra a Europa. S’han publicat com una sèrie de 12 infografies sota el títol: “Garantint terra per l’agroecologia a Europa: fets i reptes”, i agrupades en tres grans temes: “la terra agrícola està amenaçada”, “els petits productors i les explotacions familiars perden terreny” i “dificultats pels productors ecològics”.Aquestes infografies han estat elaborades en el marc del projecte Erasmus + Access to Land.

Descarregueu-vos les 12 infografies + 3 pòsters en català. Descarregar en castellà. (9 MB)
 
Article que presenta iniciatives per superar els problemes de l'agricultura europea, l'agricultura cívica. L'article sorgeix en el marc de la trobada d'Ashoka a Paris el Juny del 2011.  Publicat a la revista Agrocultura 46 de l'ERA.
 
Per a més informació descarrega't el fulletó informatiu de la Custòdia Agrària
o visita la pàgina web del Grup de Treball de Custòdia Agrària de la xct.

CUSTÒDIA FLUVIAL
En total es van fer cinc ponències que van abordar diferents aspectes tant econòmics i socials com de diagnosi i caracterització d’aquests sistemes tan peculiars: 
Temporalitat dels rius de les conques internes de Catalunya. Classificació, alteració hidrològica i metodologia per avaluar-los. Carolina Solà - Departament de control i qualitat de l'aigua (Agència Catalana de l’Aigua). Clara Sierra - Máster en Ciència i Gestió Integrada de l’Aigua.

- Rius temporals: naturals o degut a l’acció humana? L’avaluació del règim hidrològic com a pas previ a l’avaluació de l’estat ecològic.  Núria Cid Puey - Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (Universitat de Barcelona).

Consideracions sobre la vegetació en cursos d'aigua temporals o efímers. Elements per a l'assistència als gestors. Cèsar Gutiérrez – Consultor Ambiental,

Gestió de sistemes fluvials temporals com a ecosistemes únics enlloc de com a ecosistemes de segona classe. Vicenç Acuña - Investigador de l’ICRA (Institut Català de Recerca de l’Aigua)

Regulació dels usos públics en espais fluvials. Consideracions i problemàtiques. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Custòdia del Territori.
Aquesta publicació, que té per objectiu donar a conèixer la Directiva marc de l’aigua però sobretot plantejar una guia pràctica per al foment de la custòdia del territori; un instrument útil per als propietaris, per a les entitats, per a l’Administració Pública i essencialment per a l’aigua.
 
Per a més informació descarrega't el fulletó informatiu de la Custòdia Fluvial
o visita la pàgina web del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la xct.

 
CUSTÒDIA MARINA
 
Per a més informació descarrega't el fulletó informatiu de la Custòdia Marina
o visita la pàgina web del Grup de Treball de Custòdia Marina de la xct.