Inici > Centre de recursos > Documentació sobre la gestió d’entitats i projectes de custòdia del territori

Documentació sobre la gestió d’entitats i projectes de custòdia del territori

Aquí trobareu tota aquella documentació relacionada amb la gestió de les entitats de custòdia del territori, i recursos que poden ser d'utilitat per a la gestió de l'entitat i dels projectes. Inclou informació sobre la qualitat interna, el finaçament, l'assessorament, entre d'altres.

GUIA DE BONES PRÀCTIQUES A ENTITATS DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 
(Desembre del 2018)
Extens manual on es detallen diverses recomanacions per treballar la qualitat de les entitats i projectes de custòdia del territori. El manual consta de 14 Bones Pràctiques:
 
BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ D'ENTITATS

BONES PRÀCTIQUES EN GESTIÓ D'INICIATIVES DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI
 
 
MANUAL D'IMPLEMENTACIÓ DE LES BONES PRÀCTIQUES
(Desembre 2018)
Aquest manual d’aplicació resumeix la Guia de Bones Pràctiques i ressalta allò més rellevant per a prioritzar per on començar a treballar a l’hora de implantar les bones pràctiques en la realització d’acords i en la gestió dels projectes de custòdia. Aquest manual pretén orientar a les entitats sobre com començar a aplicar les Bones pràctiques.
 
La incorporació de la custòdia del territori en la redacció dels estatuts pot suposar aconseguir una custòdia de més qualitat, amb major seguretat jurídica i per a un termini més llarg. En aquest document s'explica com incorporar-ho. Concretament es detalla com incorporar la custòdia del territori a les finalitats socials i activitats, a les funcions orgàniques i legitimació per a la signatura d'acords, com definir el règim econòmic i els béns adquirits amb finalitat de conservació, com definir els conflictes d'interessos i com actuar en cas de dissolució de l'entitat.
 
Informe final de les visites realitzades en el marc del projecte "Mejorando la custodia del territorio en España". En el marc del projecte, iniciat l’any 2015 gràcies a la subvenció de la Fundación Biodiversidad, s'han realitzat 19 visites a entitats de custòdia de Catalunya, fet que ha permès conèixer les seves necessitats i recollir les seves propostes de millora per, finalment, editar aquest informe on s’analitza la qualitat de la pràctica de la custòdia.
Les entitats membres de la XCT tenen a la seva disposició l'EGAC, una base de dades per treballar totes les fases de la gestió d’un projecte de custòdia seguint les bones pràctiques desenvolupades en els manuals anteriors. Podeu consultar el manual bàsic de funcionament de l'EGAC i, si voleu el vostre nom d'usuari i contrassenya, només cal que ho sol·liciteu. La web de l’EGAC és la següent: acords.xct.cat
 
La guia s’adreça principalment als tècnics de les entitats de custòdia del territori implicats en el disseny i el desenvolupament de les experiències ecoturístiques integrades en el projecte Arrèlia. Però també pot ser útil a empreses d’ecoturisme, administracions públiques i propietaris i gestors de terrenys d’interès natural.
 
Aquest treball presenta un sistema d’indicadors d’impacte i efectivitat de la custòdia del territori com eina
global de conservació i gestió del patrimoni natural i cultural que permet alhora l’avaluació de l’efectivitat de projectes i accions concretes de custòdia.
 

Documents d'anàlisi de l'estat de les entitats de custòdia
Estudi elaborat per a conèixer l’activitat econòmica vinculada a la custòdia del territori de les entitats membres i, principalment, el mercat laboral i la professionalització del sector de la custòdia (condicions laborals, formació, oportunitats d’ocupació en el sector, etc.).
Estudi d'anàlisi profunda de classificació de les entitats de custòdia membres de la xct, per tal d’actuar
de manera més precisa en el seu reforçament, o en demanar-les la col·laboració per al reforçament d’altres entitats membres de característiques similars.
Aquest informe realitza una anàlisi del salari d’un tècnic mig de la xct i el compara en el context dels salaris de les entitats de custòdia del territori privades de Catalunya que en formen part i de les entitats del tercer sector.


Documents de la Xarxa de Custòdia del Territori
La funció del codi ètic és la de referent i pauta d'actuació per a la xct, que mitjançant l'aprovació en assemblea, s'obliga a acceptar-lo. El codi ètic es divideix en dues parts. La primera, ordenada en quatre capítols, fa referència a les finalitats, organització i participació, gestió i relacions amb les organitzacions i persones membres i amb terceres organitzacions i persones. La segona, compresa a les disposicions addicionals 1a i 2a, fa referència a l’aplicació, difusió i compliment del codi ètic.


Altres recursos
Podeu trobar molts més recursos sobre la gestió d'entitats (finançament, bones pràctiques, comunicació, voluntariat, participació interna, ...) a les pàgines webs de les següents organitzacions: