Inici > Centre de recursos > Documentació sobre municipis i custòdia del territori

Documentació sobre municipis i custòdia del territori

Aquí trobareu documentació diversa sobre el paper dels ens locals en la custòdia del territori, així com recursos per a la seva aplicació i facilitació des d'un punt de vista municipal.

Informe que aporta criteris generals sobre custòdia del territori a tenir en compte en l’avaluació ambiental de plans urbanístics municipals, siguin plans d’ordenació urbanística municipal, plans parcials o plans especials.
Informe aporta criteris generals sobre custòdia del territori a tenir en compte en l’avaluació ambiental de plans territorials i urbanístics de caràcter supramunicipal (plans territorials parcials, plans directors territorials, plans directors urbanístics, etc.)
 
Aquest document que és una excel·lent eina qinspiradora per als ens locals, a qui dóna idees per a aprofitar aquelles oportunitats qde custòdia del territori, generar-ne de noves i planificar les accions utilitzant els recursos dels quals disposen.
 
Aquest manual estableix una relació i anàlisi d'oportunitats entre l’obligació dels ens locals d’actuar en l’ordenació del territori i la protecció del medi mitjançant el respecte als principis de sostenibilitat i ús racional del territori i la custòdia del territori.