Ajuntaments i administracions locals

Les administracions d’àmbit municipal i supramunicipal presenten característiques apropiades per desenvolupar amb èxit iniciatives de custòdia del territori: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones –especialment en municipis petits– i la capacitat de gestió integral que tenen, sobretot, els ajuntaments. Per aquests motius, diverses administracions locals són membres de la xct.    


Des de la perspectiva de la custòdia del territori, els ens locals poden jugar diferents rols:
  • Com a entitat de custòdia: L’ajuntament, el consorci o qualsevol altre ens local exerceix d’entitat de custòdia assolint acords amb propietaris de terrenys del municipi per contribuir a la conservació de les seves finques.

  • Com a propietari de terrenys: L’ens local disposa de béns i propietats en sòl rústic que voldrien gestionar en benefici de la ciutadania. L’ens locals pacta acords amb entitats de custòdia per obtenir suport per conservar o gestionar terrenys de propietat municipal que atresoren valors naturals o culturals.

  • Com a promotor de la custòdia del territori: L’ens local actua com a promotor de la custòdia del territori. L’ens local lidera i promou la custòdia del territori en el seu àmbit d’actuació, facilitant que siguin altres entitats de custòdia les que assoleixin els acords.


A la guia Oportunitats de custòdia del territori per a municipis. Guia per a ajuntaments i entitats locals. Un document que orienta als ens locals respecte les oportunitats que la custòdia del territori els ofereix, així com indicacions sobre els passos a seguir per aplicar-la.


A l’inventari dels acords de custòdia hi trobareu exemples i casos pràctics d’administracions locals que mantenen acords de custòdia.