inici > la custòdia del territori > els agents de la custòdia del territori > les entitats de custòdia del territori > com implicar-se o com esdevenir una ECT? com posar-ho en pràctica?

Com implicar-se o com esdevenir una ECT? Com posar-ho en pràctica?

Les entitats de custòdia són les organitzacions amb una participació més directa i efectiva en la custòdia del territori. De fet, són una peça imprescindible, juntament amb els propietaris i usuaris del territori.

Avui, a Catalunya les entitats de custòdia no tenen una forma jurídica pròpia. Tot i això, una associació, fundació, consorci, ajuntament o altre ens local similar poden actuar d'entitat de custòdia sempre que ho prevegin els seus objectius.

Per tant, si ja esteu constituïts com una associació o qualsevol altra tipus d’organització, tingueu present que poden actuar com a entitat de custòdia del territori organitzacions tan diverses com ara:

  • Associacions i fundacions de protecció i conservació del patrimoni natural, cultural o del paisatge
  • Administracions locals: ajuntaments, consorcis públics de gestió de territori, oficines de desenvolupament local, consells comarcals, diputacions, etc.
  • Centres excursionistes
  • Associacions veïnals
  • Associacions i organitzacions del lleure juvenil, agrupaments escoltes, casals parroquials.
  • Societats de caça i de pesca
  • Centres d’educació ambiental
  • Agrupacions de defensa forestal i de defensa vegetal

La tasca de les entitats de custòdia del territori és complexa. Assegureu-vos que la vostra entitat és sòlida, té capacitat d'actuar i suport social i institucional, una junta o consell amb voluntat de treballar i donar suport a la vostra tasca, i un equip voluntari o professional capaç de donar resposta als propietaris, de negociar acords i d'assessorar i supervisar-los a llarg termini.

Així mateix, és important que doneu a conèixer a la societat la vostra tasca a través dels mitjans de comunicació o altres instruments com el portal web ciutadà Viulaterra.cat.

Si voleu actuar com a entitat de custòdia, és recomanable que us féu membres de la xct per gaudir dels nombrosos serveis que rebreu, entre els quals hi ha diversos recursos per millorar el vostre funcionament. Aquí hi trobareu totes les indicacions per fer-vos membres.

Tingueu en compte que la consolidació del moviment de la custòdia del territori, des de les entitats petites fins a les més grans, inclosa la xct, passa per assolir cadascú i com a col•lectiu una professionalitat suficient que doni estabilitat, continuïtat, rigor i qualitat als objectius i les iniciatives de cada entitat de custòdia del territori. En algunes entitats això voldrà dir professionalització, en d'altres voldrà dir voluntariat estable i compromès. Per aquest motiu la xct promou projectes vers aquest objectiu com l’Estratègia de reforçament o l’Observatori del mercat de treball de la custòdia del territori .

D’altra banda, la xct ha elaborat un breu document amb indicacions generals per treballar com una entitat de custòdia que us pot resultar molt útil.