inici > la custòdia del territori > què és > la situació a l'estat espanyol

La situació a l’Estat espanyol

Tot i que es reconeix la Declaració de Montesquiu , de novembre de 2000, com el tret de la sortida del moviment de la custòdia del territori a l’Estat espanyol, la veritat és que els instruments que avui diu encabim dins el concepte de custòdia del territori ja es feien servir a Espanya des de final dels anys 70 del segle passat. Tot i això, no ha estat fins la primera dècada del segle XXI que el moviment de la custòdia a l’Estat espanyol ha experimentat un creixement important.

De fet, els anys 2004, 2006 i 2008 s’han celebrat diverses jornades estatals sobre custòdia del territori que han servit com a fòrum d'intercanvi d'experiències entre persones i entitats públiques i privades d'aquest i altres països, i per analitzar els principals reptes per a la consolidació de la custòdia del territori a l'Estat Espanyol.

Les xarxes de custòdia del territori

Des de la creació de la xct el març de 2003, l’impuls de la custòdia del territori s’ha encomanat a diversos indrets, i s’han creat xarxes de custòdia del territori en altres comunitats autònomes de l'Estat espanyol.

El 2005 es va crear Avinença, al País Valencià, i l’any 2006 va ser el torn d’Ínsulas i ICTIB, a Andalusia i a les Illes Balears respectivament. L'any 2008 es va constituir la Asociación Galega de Custodia do Territorio. El maig de 2009 van tenir lloc les I Jornades de custòdia del territori a la Comunitat de Madrid, durant les quals es va apostar per crear la xarxa madrilenya. La custòdia del territori també es manté activa en altres comunitats on encara no s’hi ha consolidat una xarxa de custòdia del territori.

Aquestes xarxes donen suport a les entitats de custòdia en el desenvolupament i millora de la seva activitat, amb un funcionament similar al de la xct, tot i que cadascuna procura desenvolupar un model de custòdia ajustat a la seva pròpia realitat social, cultural i natural, tenint en compte les particularitats del seu territori.

El reconeixement legal

El reconeixement institucional i legislatiu de la custòdia del territori a l’Estat espanyol dista molt encara del d’altres països, però els darrers anys s’han fet avenços notables, que s’han plasmat en la Llei estatal 42/2007 del patrimoni natural i la biodiversitat. Aquesta norma reconeix per primera vegada la custòdia del territori com una eina per conservar la natura.

La Llei estatal del patrimoni natural i la biodiversitat estableix que les administracions públiques han de fomentar la custòdia del territori (article 72.1) i, específicament, han de regular els mecanismes i les condicions per incentivar acords de custòdia (art. 73.1). El Consell estatal de patrimoni natural i biodiversitat, creat l’any 2009 arran d’aquesta llei, contempla la participació d’un representant de les entitats de custòdia en el seu si.

La Plataforma de Custòdia del Territorio de la Fundación Biodiversidad

La Fundación Biodiversidad , que pertany al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, va saber captar l’interès creixent per la custòdia del territori al conjunt de l’Estat espanyol, i l’any 2007 va crear la Plataforma de Custodia del Territorio per donar suport al seu desenvolupament.

La Plataforma de Custodia del Territorio és una eina de divulgació i impuls d’aquesta filosofia de conservació, i un lloc de trobada i reforç entre totes les xarxes i entitats de custòdia que actuen a l’Estat espanyol.

Aquesta Plataforma ha elaborat un inventari d’iniciatives de custòdia del territori , que ofereix una bona imatge del grau d’implantació de la custòdia a l’Estat, i ha posat en marxa un fòrum de custòdia del territori per facilitar i les relacions entre les diverses entitats de custòdia i persones interessades, promoure iniciatives comunes i com a espai d’intercanvi d’experiències i coneixements. Aquest fòrum es materialitza en la llista de distribució electrònica CUSTODIA, a la qual us podeu donar d’alta aquí .