inici > la custòdia del territori > els agents de la custòdia del territori > els propietaris i usuaris del territori

Persones propietàries i usuàries del territori

A Catalunya i en molts altres llocs del món, la major part de la biodiversitat i del patrimoni cultural es troba en territoris de propietat privada. Per tant, en molts casos les persones propietàries de terrenys rústics són els més apropiats per contribuir a mantenir els valors d’un indret determinat. Alhora, també cal tenir en compte aquelles persones o col·lectius que fan ús o gestionen el territori, com ara pagesos, pastors i ramaders, caçadors, pescadors, silvicultors, etc.     

Els beneficis per a la propietat

  • Assessorament: l’entitat de custòdia sol oferir al propietari orientació sobre qüestions legals, assessorament per a la gestió de la finca, informació sobre possibles desgravacions fiscals, etc.
  • Possibilitats de finançament: les entitats poden orientar els propietaris sobre les diferents possibilitats de suport econòmic, i fins i tot ajudar-los a cercar finançament. Algunes entitats poden donar ajuts directes.
  • Planificació del futur de la finca: si el propietari ho vol, l’entitat pot ajudar-lo a planificar com gestionar la finca. Si es considera necessari, amb la redacció d’un pla de gestió.
  • Actuacions en la finca amb voluntariat: hi ha entitats amb voluntaris que poden dur a terme activitats d’estudi, manteniment i millora de la finca, sempre que el propietari hi estigui interessat.
  • Reconeixement social: pel fet de participar en una iniciativa de conservació del patrimoni natural i cultural
  • Satisfacció personal: produïda per assegurar-se que les generacions presents i futures podran seguir gaudint del patrimoni de la seva finca gràcies al seu compromís.
  • Garantia de respecte de l’entorn: sobretot en finques productives, la custòdia del territori esdevé una garantia que les activitats són respectuoses amb l’entorn natural, la qual cosa atorga un prestigi a l’explotació.
  • Aprenentatge mutu: gràcies a la col·laboració contínua que s’estableix amb l’entitat de custòdia, la qual aporta nous coneixements però també rep les ensenyances dels propietaris.

Tipus de propietats

Hi ha moltes circumstàncies que condicionen l'interès de les persones propietàries de terrenys en la custòdia del territori. Hi ha persones que gestionen activament les seves finques, n’hi ha que ho fan ocasionalment i n’hi ha que no la gestionen perquè no poden o perquè no els interessa; n’hi ha que viuen a prop de les finques (o fins i tot dins) i n’hi ha d'absentitstes, i fins i tot n’hi ha que han rebut per herència les finques i potser ni ho saben. Altres factors a considerar són l’edat dels propietaris, la superfície de la finca, la tradició familiar i, sobretot, l’actitud i l’estima del propietari vers la seva finca.

Cal tenir també en compte que la custòdia del territori no només s’adreça a persones físiques propietàries de terrenys, sinó també a d’altres tipus de propietat. D'una banda, la propietat pública, ja sigui patrimonial (terrenys propietat d'ajuntaments i altres administracions), demanial (espais de domini públic com els espais fluvials i costaners) o comunals. D'altra banda, la propietat corporativa (d'empreses).

La guia Opcions per a la custòdia del territori en finques privades aprofundeix sobre les diferents opcions que la custòdia del territori ofereix per aplicar en finques privades i orienta sobre els passos a seguir per tal d’arribar a un acord satisfactòri per totes les parts implicades.