Entitats de custòdia del territori

Les entitats de custòdia del territori són el mateix que els grups ecologistes?

No, no són el mateix, tot i que alguna entitat pot tenir les dues línies d’actuació. L’estratègia dels grups ecologistes clàssics és la de denunciar públicament les agressions sobre el medi ambient que provoquen administracions i particulars i aportar propostes per solucionar-los. En canvi, les entitats de custòdia del territori opten per treballar conjuntament amb els propietaris del territori per pactar acords en les seves finques que contribueixin a conservar la natura i el paisatge.

Quina és l'entitat de custòdia més propera a la meva zona?

Consulteu aquí les entitats de custòdia del territori que són membres de la xct. Seleccioneu la vostra comarca i accediu a l'entitat de custòdia més propera a la vostra zona.

Com es financen les entitats de custòdia del territori?

Algunes possibles vies de finançament són capital propi; ajuts i subvencions; aportacions de persones; productes financers; patrocini, mecenatge i responsabilitat social de les empreses; marxandatge; col•laboració entre organitzacions, etc. Aquí trobareu més informació, i també a les memòries anuals de les entitats, disponibles habitualment a les seves pàgines web.

Ens en podem fiar de les entitats de custòdia del territori?

Les entitats de custòdia del territori no tenen cap afany de lucre i el seu objectiu final –conservar la natura i el paisatge– és d’interès públic. Per tant, no busquen beneficis personals ni perjudicar ningú. És previst que en els propers anys la Generalitat de Catalunya reguli i assessori estretament les entitats de custòdia del territori i les seves iniciatives.

Com crear una entitat de custòdia?

Si us plantegeu crear una entitat de custòdia des de la xct us podem donar orientacions bàsiques sobre com fer-ho i com actuar quan estigui en funcionament. Trobareu més informació aquí . Penseu que una entitat de custòdia no té una forma jurídica pròpia, per tant qualsevol entitat sense ànim de lucre privada o pública (associació, fundació, consorci, ajuntament o altre ens públic similar) pot actuar d’entitat de custòdia sempre que ho prevegin els seus objectius.