Propietaris i usuaris en la Custòdia del Territori

Si jo mateix/a ja faig una gestió responsable de la meva finca, per què he d’arribar a un acord amb una entitat de custòdia? Quins beneficis en puc obtenir?

La custòdia del territori us pot ajudar a conservar la vostra finca amb el suport d'experts en gestió del medi natural que us assessoraran sobre la millor manera d'actuar vers el medi, us ajudaran a buscar finançament per a les accions de conservació, etc. Consulteu aquí altres beneficis que rebeu els propietaris que signen acords de custòdia del territori, si bé al final aquests beneficis depenen de cada acord i d’allò que pacteu amb l’entitat de custòdia.

Fer custòdia comporta deixar de tenir un rendiment de la meva finca?

No. La custòdia del territori no exclou crear activitat econòmica a l'entorn de la conservació del patrimoni cultural i natural, sempre que aquesta activitat sigui compatible amb la conservació dels recursos naturals de la finca. D’altra banda, la custòdia del territori pot ser una font de finançament que ajudi o cobreixi les despeses de les accions de conservació de la finca.

Si signo un acord de custòdia perdré el control i la capacitat d’actuar sobre la meva finca?

Depèn de cada acord. Si teniu un paper actiu en la gestió de la finca, l’acord només us comportarà unes limitacions prèviament pactades (com ara respectar una part del bosc, no utilitzar determinats productes en l’agricultura o respectar certes edificacions), a canvi de les quals l’entitat us donarà suport tècnic i humà. Però també hi ha acords amb els que, si voleu, us podeu desvincular de la gestió de la finca, ja sigui perquè en cediu l’ús a l’entitat de custòdia durant un període determinat (de manera gratuïta, o cobrant un lloguer), o perquè li veneu (o li deixeu com a herència).

Signar un acord de custòdia em comportarà costos econòmics?

Dependrà dels compromisos acordats amb l’entitat. Si l’acord comporta actuar a la finca, caldran recursos per fer-ho, els quals els podreu aportar vosaltres els propietaris, l’entitat o bé algun altre agent com ara una administració pública (per mitjà d’una línia de subvencions) o una empresa que actuï com a col•laboradora. Però també hi ha acords que no preveuen actuacions i que no comporten cap cost, llevat del seguiment anual de la finca que fa la mateixa entitat.

Un cop signi l’acord, se m’omplirà la finca de gent i visitants?

Depèn de l’acord. Per a les entitats de custòdia és important explicar a la ciutadania l’existència de l’acord ja que això aporta reconeixement tant a l’entitat com a vosaltres els propietaris; per tant, si hi esteu d’acord, l’entitat difondrà públicament l’acord i fins i tot senyalitzarà els principals accessos a la finca. Però si no us interessa per por a una allau de gent que us malmeti la finca (cosa que no sol passar) sempre es pot pactar que no es faci difusió pública de l’acord i de la finca.