Projecte Tejiendo Redes para

la Custodia del Territorio


És un projecte de la Xarxa de Custòdia del Territori i l'Obra Social La Caixa.
Podeu trobar més informació a www.xct.cat/tejiendoredes

 

Podeu trobar més informació a www.2congrestsa.cat