inici > iniciatives xct > projectes finalitzats > Programa de custòdia a l'entorn fluvial

Programa de custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l'entorn fluvial

Aquest Programa pretén impulsar la custòdia del territori amb l'objectiu de recuperar, gestionar i conservar els valors naturals, culturals i paisatgístics dels espais terrestres i marins en les aigües superficials de Catalunya. Es va inicar l'any 2007 i des de llavors s'han escollit un total de 12 iniciatives.

S'emmarca dins el marc de col·laboració entre la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) per impulsar la custòdia en les aigües superficials i el medi aquàtic a Catalunya. Forma part dels processos de concertació de l'ACA amb la societat civil per a la participació en l'aplicació de la Directiva Marc de l'Aigua.

Programa 2010

El Programa de custòdia del territori per a la recuperació, gestió i conservació de l’entorn fluvial 2010 planteja impulsar un màxim de 3 iniciatives de custòdia viables en zones d’aigües superficials de Catalunya.

Seran escollides pel seu alt valor de patrimoni natural, paisatgístic, per la seva biodiversitat o raresa i per que siguin preceptives d’una actuació prioritària, tot responent, tant com sigui possible, a diferents realitats territorials i de propietat. En el cas de no existir projectes de suficient qualitat es podran declarar-ne de deserts.

El pressupost disponible per a l’impuls de les iniciatives presentades anirà destinat a donar suport a aquestes mitjançant assessorament integral, però sense retribució econòmica directa.

Us podeu descarregar les bases per a la convocatòria 2010 i la fitxa-formulari que cal ompli per a presentar les vostres iniciatives.

El termini finalitza el 30 de juny de 2010. Per a qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb Montse Masó, a través del correu aigua@custodiaterritori.org.

El 2010 el Programa ha comptat amb el suport del projecte SudEau www.sudeau.eu


Què és la directiva Marc de l'Aigua?

La Directiva Marc de l'Aigua és l'eina legal de la Unió Europea que reflecteix la nova forma de gestionar l'aigua. L'aigua deixa de ser vista exclusivament com a recurs, i es contempla com a element bàsic dels ecosistemes hídrics i part fonamental per al sosteniment d'una bona qualitat ambiental que, alhora, garanteix el recurs.

L'ACA, és responsable de l'aplicació de la Directiva i des de la Unitat de Participació i Concertació Social està treballant per tal d'aconseguir una millora de la qualitat de les aigües amb la participació d'entitats i ciutadania.

En el marc de col•laboració entre la xct i l'ACA, es va editar l'any 2008 la publicació Confluint en la Cura de l'aigua. Reflexions sobre l'encaix entre la custòdia del territori i la Directiva Marc de l'Aigua a Catalunya. Concretament, els objectius d’aquest document són:

• Estudiar els punts en comú existents i potencials entre la DMA i la custòdia.
• Identificar les oportunitats que aquest encaix significa en relació amb el desenvolupament de la custòdia i la implementació de la DMA a Catalunya.
• Oferir orientacions pràctiques per a les entitats de custòdia que actuen en l’àmbit de l’aigua.


> Edicions anteriors del programa fluvial