Inici > projetes xtc > extratègies de reforçament de la xtc

Espai Rural de Gallecs

 

Gallecs és un ampli territori sense urbanitzar, gràcies al seu estatus urbanístic singular, rodejat per importants extensions de teixits industrials i residencials iniciats al principi dels anys vuitanta i consolidats en els últims trenta anys, és una de les darreres reserves d'espai rural que queden a la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB). Aquesta singularitat li dóna un valor molt preuat, particularment per l’esponjament que confereix a la trama territorial de la plana del Vallès.

El Consorci del Parc de l’Espai d’interès natural de Gallecs, constituït l’any 2006, és l’òrgan gestor de l’espai. Està integrat per la Generalitat de Catalunya, a través dels departaments de Territori i Sostenibilitat i d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, i els ajuntaments de Mollet del Vallès, Santa Perpètua de Mogoda, Palau-Solità i Plegamans, Parets del Vallès, Lliçà de Vall i Montcada i Reixac.

La seva missió és la protecció i millora dels valors ecològics, paisatgístics, agrícoles, forestals i productius del seu àmbit, mitjançant línies estratègiques a llarg termini i programes de gestió anuals, amb l’objectiu de consolidar l’espai i garantir la seva viabilitat en l’àmbit de l’agricultura, el patrimoni natural i arquitectònic, el lleure, l’educació ambiental i la cultura d’acord amb els seus estatuts, les directrius del Pla Director, i el Pla Especial del Parc Territorial de l’espai rural de Gallecs.

La finalitat en la gestió de Gallecs és aconseguir un equilibri entre l’agricultura (element principal per a la sostenibilitat econòmica i social de l’espai), el medi natural i l’ús públic compatible amb els dos components anteriors.

Els àmbits de treball del Consorci són: l’agricultura, el medi natural i la fauna, la gestió forestal, l’ús públic i l’educació ambiental, el manteniment del patrimoni natural i arquitectònic, estudis i treballs, comunicació i divulgació i treball en xarxa.

El Consorci és membre de la Xarxa Europea de parcs naturals periurbans FEDENATUR, també Eurosite, i la Xarxa Custòdia del Territori.

El 20 d’octubre de 2009 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar la inclusió de Gallecs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) (Decret 156/2009), motivada per la vulnerabilitat i fragilitat d’aquest espai natural i amb l’objectiu de protegir un dels paisatges més característics de la plana del Vallès. La superfície inclosa al PEIN és de 698,91 hectàrees.

Per a més informació consulteu el web: www.espairuralgallecs.cat

La VII Reunió de la xct compta amb la col·laboració de l’Associació Agroecològica de Gallecs. L’associació està formada pels pagesos i les famílies que conviuen i treballen a l’espai rural de Gallecs. L’objectiu principal de l’Associació és assolir el desenvolupament sostenible per mitjà de l’agricultura ecològica, i garantir el relleu generacional dels pagesos de Gallecs.

Aquest objectiu es porta a terme mitjançant l’aplicació d’un model de gestió agrícola respectuós amb el medi ambient, que afavoreix la biodiversitat, la protecció i millora de la qualitat del sòl i la recuperació de les varietats tradicionals i locals; garantint la qualitat dels aliments i el comerç de proximitat; contribuint a la mitigació del canvi climàtic, i fomentant l’ús de les energies renovables i l’associacionisme agrari dins del marc de l’agricultura periurbana.

Per a més informació consulteu el web: www.aegallecs.cat