Inici > VII Reunió > Presentació
La reunió s’adreça a organitzacions, institucions i persones interessades en descobrir la custòdia del territori o que ja hi estan implicades. Aquesta edició la dedicarem especialment a parlar de diferents aspectes de l'economia de la custòdia del territori, en un sentit ampli del terme. Des de noves vies de finançament per a les entitats de custòdia, al finançament de les iniciatives de custòdia, fins a la valorització de les externalitat positives generades.

OBJECTIUS DE DEBAT

- Fiscalitat i mesures econòmiques de les iniciatives de custòdia.
- La custòdia del territori davant la transició cap a una economia verda.
- Viabilitat econòmica de les iniciatives de custòdia del territori.
- L’eficiència com a valor estratègic i funcional de la custòdia del territori.
- El rol del màrketing social en l’economia de la custòdia.
             
                                                 

     La VII Reunió de la xct forma part dels esdeveniments organitzats a Catalunya en el marc
     de  Rio+20.
Organitzen:
Amb el suport de:
Col·laboren:
Organitzacions i persones membres de la xct