Titols i resum a tot arreu
L’educació ambiental esdevé recurs i estratègia per assumir el repte de participar en la construcció col·lectiva, per organitzar les nostres relacions socials i les relacions amb la resta de la biosfera, fent una vida digna, justa i equitativa és a dir sostenible.

En el marc dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que propugna les Nacions Unides i amb la voluntat de millorar i capacitar per l’activisme, cerquem indicadors per a mesurar els progressos, recollir informació de dades de referència, per informar, millorar i facilitar la mesura dels avenços realitzats. És en aquest context on l’SCEA promou el Fòrum d’EA.Cat, que des de fa disset anys porta a terme aquestes trobades, amb la finalitat de promoure l’educació per a la sostenibilitat. El Fòrum d’EA.Cat és l’espai on els diferents agents implicats es generen presentacions de projectes i programes, alhora que debats conceptuals, metodològics i professionals, establint també nous espais de col·laboració i participació per copsar i millorar l’estat de l’educació ambiental a Catalunya.

Lloc de realització: Casa de l'aigua. Trinitat Nova.

Per a més informació consulteu el programa, reserveu la data i feu la vostra inscripció.
 
Data: 15/12/2017
Hora: 09 : 00
Duració: 2 Dies 
Localització: Casa de l'Aigua. Trinitat Nova. Barcelona
Contacte: Societat Catalana d'Educació Ambiental
Telèfon: 932133945
Cost: A partir de 10€
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
El bosc té un important ús social i recreatiu. Curses, caminades, circuits de BTT i d’altres activitats han agafat una important embranzida aquests últims anys, molt sovint passant per propietats privades. En el present seminari es presentarà el Codi de Bones Pràctiques sobre curses i marxes per muntanya recentment publicat. A més, també es tractaran alguns temes com : la compatibilització d’aquests usos recreatius amb els interessos de la propietat, l’intercanvi d’informació entre entitats organitzadores i la propietat o bé la informació sobre la responsabilitat civil d’aquestes activitats.

El seminari està dirigit tant a propietaris forestals com a entitats organitzadores d’activitats recreatives i tècnics municipals.

Per a més informació consulteu el programa de la jornada
 
Data: 14/12/2017
Hora: 16 : 45
Localització: Tordera
Contacte: Ass. de Propietaris Forestals del Montnegre i el Corredor
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
El patrimoni natural i la biodiversitat són un actiu insubstituïble, i un valor en si mateix, del qual depenen el benestar i el progrés de la societat. Per això, el coneixement del seu estat de conservació és absolutament necessari per avançar en el disseny d’estratègies adequades de gestió de la biodiversitat en un context de canvi global.

La recent aprovació de l’Estratègia del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya per part de la Generalitat de Catalunya ha motivat dedicar la jor-nada anual de l’IRBio a la conservació i la gestió de la biodiversitat. D’una banda, perquè aquesta Estratègia té la finalitat de conservar la natura des d’una perspectiva {mplia, que aplega no només els elements vius de la Ter-ra, sinó també la geodiversitat, el medi natural en conjunt i els processos ecològics. I de l’altra, per la ferma voluntat de l’Institut de Recerca de la Bio-diversitat de donar assistència tècnica a les administracions públiques i a institucions i empreses privades en l’{mbit de la gestió i conservació de la biodiversitat i el medi natural.

L’objectiu de la jornada és reflexionar sobre la conservació del patrimoni na-tural, i sobre com fer front a la pèrdua de biodiversitat associada al canvi glo-bal, on l’activitat humana juga un paper fonamental. Els criteris de conserva-ció i de gestió d’espècies, h{bitats i ecosistemes, la restauració ecològica, l’efectivitat de les accions en relació a la seva intensitat i durada, l’escala es-pacial i temporal dels organismes i dels processos que es pretén conservar i gestionar i el paper de la matriu són, entre altres, alguns dels aspectes més rellevants que es pretén discutir durant la jornada. La primera part de la Jor-nada pretén contextualitzar la problem{tica de la conservació i la gestió de la biodiversitat de la m{ d’investigadors de prestigi, i mostrar les activitats de diversos grups de recerca de l’IRBio que treballen en sistemes terrestres i marins sotmesos a un fort impacte hum{. La segona part permetr{ conèixer les prioritats de l’acció de la Generalitat de Catalunya per conservar la natura i frenar la pèrdua de biodiversitat, i debatre amb investigadors i tècnics so-bre els instruments necessaris per harmonitzar l’activitat humana i la conser-vació de la natura a Catalunya.

Per a més informació consulteu el Programa de la Jornada
Data: 11/12/2017
Localització: Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona
Contacte: IRBi934035247o
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
Divendres 24 de novembre de 2017, de 18:30 a 20:30 h Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí. 

Aquesta sessió forma part del cicle de debats "El(s) valor(s) del paisatge". 

Com evolucionen els paisatges? Existeixen paisatges originals? Com afecten les dinàmiques territorials i socioeconòmiques? Què significa crear, transformar o destruir un paisatge? Quines implicacions suposa pels sentiments identitaris i els vincles personals? Qui ha d’implicar-se en la protecció i la gestió? Com concertar interessos? Què aporten les cartes del paisatge?

Ponents: Jaume Font, Montserrat Iniesta, Jordi Puig

Organitza: Fundació Carulla i el Museu de la Vida Rural.

Inscripcions: A través de formulari al web del Museu de la Vida Rural: www.museuvidarural.cat. Telefònicament, de dilluns a divendres, 9 a 14 h i de 15 a 18 h al + 34 977 87 05 76

Per a més informació consulteu el programa de la jornada.

 
Data: 24/11/2017
Localització: Museu de la Vida Rural, l’Espluga de Francolí
Cost: Gratuït. Cal inscripció prèvia
Més info...: Pàgina web de l'esdeveniment
La custòdia del territori és una estratègia útil per a conservar i gestionar els espais naturals més propers, ja siguin agraris, forestals, fluvials o espais verds urbans. Pot fer entendre a la població local que la conservació del territori no és solament responsabilitat de les administracions, sinó que també pot, i ha de ser, un objectiu compartit amb la societat civil.

Els ens locals, com a administració més propera als ciutadans, podeu tenir un rol important com a dinamitzadors i promotors de la conservació del patrimoni natural del vostre municipi a través de la custòdia del territori. En aquest sentit, els ens i les entitats locals disposeu de característiques apropiades per al desenvolupament de la custòdia municipal: el bon coneixement del territori, la proximitat a les persones - especialment en municipis petits - , la capacitat de gestió integral i la disponibilitat de competències en àmbits com el medi ambient, l’urbanisme i el paisatge.PROGRAMA (veure programa en PDF)
09.30h - 10.00h - Recepció assistents
10.00h - 10.15h - Presentació de la Jornada
Carles Dalmases. Cap de l’Oficina Tècnica de Planificació i Anàlisi Territorial de la Diputació de Barcelona
Marc Vilahur. President de la XCT

10.15h - 10.30h - La custòdia municipal, una eina de consens per a la gestió municipal. Xavier Romero. Aj. de Granollers i coordinador del Grup de Treball de Custòdia Municipal de la XCT.

10.30h - 11.30h - Experiències d’èxit de custòdia municipal
- Ajuntament de Sant Celoni. Marta Miralles
- Ajuntament de Terrassa. Marga Rodríguez
- Consorci de les Gavarres. Oriol Armet

11.30h - 12.00h - Pausa cafè

12.00h - 12.30h - Incentius en favor de la custòdia del territori en les ordenances fiscals reguladores dels principals impostos i taxes municipals.

12.30h - 13.00h - Iniciativa “Assignació 0’5% de l’IBI a projectes de conservació de la natura del municipi”. Marc Vilahur, president de la XCT

13.00h - 13.30h - Casos pràctics de la iniciativa “Assignació 0’5% de l’IBI a projectes de conservació”.
- Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Alcalde Joan Martí
- Ajuntament de Viladrau. Alcaldessa Margarida Feliu

13.30h - 14.00h - Debat

L’entrada és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia a través d’aquest formulari o a info@xct.cat . L’aforament és limitat.

Aquesta jornada compta amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

Us recomanem que consulteu la ubicació de la Jornada en aquest PDF. 
Data: 22/11/2017
Localització: Edifici de la Diputació de Barcelona Sala d’actes de l’Edifici del Vagó, C/ Urgell 187 Barcelona
Contacte: Xarxa de Custòdia del Territori
Telèfon: 93 886 61 35
Cost: L’entrada és gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia
L'estudi dels sistemes fluvials temporals ha guanyat molta importància en els últims anys. Aquests sistemes històricament menystinguts tenen un paper cabdal dintre de la continuïtat fluvial, especialment, per ser fonts de sediments i nutrients, corredors i connectors ecològics de diferents hàbitats i espècies, juntament amb que són sistemes naturals altament dinàmics que sustenten importants funcions i processos ecosistèmics.

No obstant això, l'experiència en aquest camp és relativament nova, juntament amb que a nivell europeu la directiva marc de l'aigua no ha estat prou efectiva per establir una  estratègia coherent de conservació per a aquests sistemes naturals. Principalment perquè existeixen metodologies i indicadors que no són extrapolables a aquest tipus de
components fluvials perquè presenten components hídrics complexos.

En el context actual i davant les perspectives futures que s’auguren degut al canvi climàtic, encara cobra més importància el coneixement profund del funcionament d’aquests sistemes, per a poder definir noves estratègies per a la seva gestió i conservació.

En la present jornada es pretén mostrar diferents treballs i estudis que van en aquesta línia, i que poden servir com una orientació per a gestors i tècnics que treballem en aquest àmbit tant complex.

PROGRAMA (consultar programa en PDF)
09:30 - 10:0 - Presentació de la Jornada. Dr Azael Fabregat (Director del Campus Terres de l'Ebre de la URV). Pere Josep Jiménez (Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT)

10:00 - 10:40 - Rius temporals: naturals o degut a l'acció humana? L'avaluació del règim hidrològic com a pas previ a l'avaluació de l'estat ecològic. Núria Cid -  Departament de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals, Universitat de Barcelona.

10:40 - 11:20 - Temporalitat dels rius de les conques internes de Catalunya. Classificació, alteració  hidrològica i metodologia per avaluar-los. Carolina Solà - Departament de control i qualitat de l'aigua (Agència Catalana de l'Aigua). Clara Sierra - Màster en Ciència i Gestió Integrada de l'Aigua.

11:20 - 11:50 - Pausa - Cafè

11:50 - 12:30 - Consideracions sobre la vegetació en cursos d'aigua temporals o efímers. Elements per a l'assistència als gestors. Cèsar Gutiérrez - Consultor ambiental.

12:30 - 13:10 - Gestió de sistemes fluvials temporals com a ecosistemes únics enlloc de com a ecosistemes de segona classe. Vicenç Acuña - Investigador de l'ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua)

13.10 - 13:40 - Regulació dels usos públics en espais fluvials. Consideracions i problemàtiques. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Custòdia del Territori.

13:40 - 14:00 - Cloenda de la jornada. Marc Vilahur - President de la Xarxa de Custòdia del Territori. Oriol Arola - Grup de Treball de Custòdia Fluvial.

LLOC DE REALITZACIÓ: Universitat Rovira i Virgili. Campus Terres de l'Ebre (Aula A103). Av. Remolins, 13 -15. Tortosa

MÉS INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: contactar amb Oriol Arola del Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT: fluvial@custodiaterritori.org o bé trucant al 680 489 492.
 
Data: 16/11/2017
Localització: Tortosa
Contacte: Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la XCT
Telèfon: 680 489 492
Cost: GratuÏt. Cal inscripció prèvia