G
m. Contracte entre una societat de caçadors i el titular d’una explotació agrària mitjançant el qual el titular es compromet a deixar en repòs les seves terres durant un període de temps determinat i a dur a terme unes determinades actuacions en el moment d’aixecar el guaret (afavorint així la presència d’espècies cinegètiques i contribuint a la conservació de la biodiversitat), a canvi de poder accedir a ajuts econòmics procedents de l’administració.