M
m. És una eina mitjançant la qual una empresa es compromet a col·laborar amb un projecte social a canvi de beneficis d'imatge, i per tant, econòmics o exclusivament socials. La funció principal és crear un valor diferencial de la marca connectant amb la consciència de les persones i compartint amb elles els seus principis i ideals. No busca resultats a curt termini sinó fidelitzar els clients i diferenciar-se de la competència. Mitjançant aquestes accions s'aconsegueix millorar la imatge, augmentar les vendes i realitzar una tasca social d'indiscutible valor.