P
m. 1. Aliança.


f. Acció per la qual dos propietaris s’intercanvien finques de valor similar, de manera anàloga a una compravenda pel seu caràcter econòmic i pel fet de comportar una transmissió de la propietat. La principal diferència és que en la permuta l’intercanvi de bens substitueix a la venda d’un bé a canvi d’una quantitat econòmica.


m. [cast. programa de contacto con propietarios; angl. landowner contact program] Conjunt d’actuacions diverses programades i sistematitzades per una entitat de custòdia (trameses postals, trucades telefòniques, presentacions col·lectives, visites personals,...) amb l’objectiu d’establir contacte amb propietaris de finques prèviament seleccionades per posteriorment iniciar processos de negociació d’acords de custòdia.


f. [cast. propiedad social] 1. Propietat de titularitat privada que es gestiona amb criteris d'interès general, pels quals el titular posa límits als seus usos i el seu destí, per tal d'assolir una funció social, d'acord amb l'article 33.2 de la Constitució Espanyola. 2. Denominació que utilitza la Fundació Territori i Paisatge de l'Obra Social de Caixa Catalunya per a les propietats que adquireix amb l'objectiu de conservar-les i mantenir-les fora del mercat immobiliari. També es poden denominar així, les propietats adquirides per altres fundacions i institucions privades amb el mateix objectiu.