U
m. [cast. usofructo] Dret real que permet al seu titular (usufructuari) la d’aprofitar-se dels fruits d’un bé que es propietat d’un altre (propietari) amb l’obligació de mantenir els elements substancials que configuren aquest bé.