Adopció d’elements singulars :
L’adopció consisteix en donar suport al propietari a través d’un acord de gestió exprés per un element significatiu (una font, un arbre monumental, un element històric...) i si cal el seu àmbit d’influència.