Opció de compra :
f. Precontracte pel qual una entitat de custòdia pot adquirir del propietari una opció preferent de cara a la futura adquisició d’una finca.