Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La custòdia marina i fluvial reconegudes en dues lleis de pesca recentment aprovades

Dimecres 3 Març 2010 - 14:06

Aprovació de la Llei d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals i de la Llei de pesca i acció marítimes.
Com d’altres agents, organitzacions i organismes del sector pesquer i de la conservació, la Xarxa de Custòdia del Territori ha participat en el procediment de les dues lleis.

• Des del Grup de treball de Custòdia Marina de la Xarxa de Custòdia del Territori es destaca l’acceptació de totes les esmenes presentades davant la Llei de Pesca i Acció marítima. Un aspecte rellevant de la nova llei és que contempla a les entitats de conservació i custòdia com un col•lectiu del Consell de Pesca i Afers Marítims de Catalunya, (òrgan de participació, assessorament i consulta que es regula en aquesta llei). Aquestes entitats, també podran optar a subvencions i ajuts que promoguin la conservació del medi marí i els interessos col•lectius del sector pesquer.

• Mentre que des del Grup de treball de Custòdia Fluvial es celebra el reconeixement de les entitats conservacionistes i de custòdia del territori com a entitats tutores del riu. Aquest qualificatiu permet participar en funcions de conservació i recuperació dels ecosistemes aquàtics continentals, i formar part del nou Consell Assessor de la Pesca continental i dels consorcis territorials de pesca. També tenen la consideració de col•laboradors preferents en matèria de participació, formació i educació.

Descarrega't les esmenes del GTCM i GTCF.

La llei

Quan no fa ni tres mesos que es va aprovar la llei de pesca continental (Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals), el sector de la pesca català (llavors fluvial i ara marí) celebra el debat final i l’aprovació de la Llei de Pesca i Acció Marítimes, en el Ple del Parlament del passat 10 de febrer.

El text regula la pesca marítima professional, aporta noves eines de protecció per a la pesca recreativa, el marisqueig i l’aqüicultura, promou la creació de zones de protecció per a la recuperació dels ecosistemes degradats, i contempla que els vaixells puguin fer activitats turístiques com a diversificació de la seva activitat. A més, per fer una actuació sobre el medi marí, caldrà un informe previ del Departament d’Agricultura.

• Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
o Tram. 200-00048/08
o Aprovació. Ple del Parlament. Sessió núm. 67, 17.12.2009, DSPC-P 104
o Publicació. BOPC 605/08; DOGC núm. 5536, pàg. 97003-97031
o Podeu descarregar-vos-la a http://parlament.cat/getdocie/8011828

• Llei de pesca i acció marítimes
o Tram. 200-00047/08
o Aprovació. Ple del Parlament. Sessió núm. 70, 10.02.2010, DSPC-P 108
o Publicació: BOPC 636
Podeu descarregar-vos-la a http://parlament.cat/getdocie/8011262

> Autoria imatge > Pepa Alvárez.

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies