Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Deganat dels Registrados de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya i la xct col·laboren per la biodiversitat

Divendres 23 Juliol 2010 - 17:36

Aquest conveni impulsa mecanismes innovadors que aportin major seguretat jurídica als contractes per a la gestió, conservació i custòdia del territori, i és una important implicació dels registradors catalans
L’objectiu principal d’aquesta col.laboració és la inscripció registral dels acords de custòdia del territori i l’organització d’activitats formatives adreçades a entitats de gestió, propietaris i professionals del dret (notaris, registradors, advocats).

El degà dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya, Sr. Antoni Giner, i el President de la Xarxa de Custòdia del Territori (xct) Sr. Francesc Giró van signar el 21 de juliol un conveni que permetrà estudiar i impulsar figures jurídiques innovadores per a una actualització i una major seguretat jurídica dels contractes per a la gestió, conservació i custòdia del territori en l’àmbit rústic.

La custòdia del territori és un conjunt d’instruments de protecció del territori que es basa en la implicació dels propietaris i usuaris d’indrets amb valors naturals paisatgístics en la seva protecció. Basada en la col•laboració entre propietaris i entitats de conservació de la natura, la custòdia del territori té una llarga tradició especialment en el món anglosaxó i a Catalunya s’ha anat desenvolupant des de finals dels anys 90.

Actualment es plantegen possibilitats reals de començar a aplicar, de forma experimental, mecanismes contractuals d’elevada seguretat jurídica provinents del Codi Civil de Catalunya i de normes sectorials com la Llei de Contractes de Conreu ( per exemple arrendament amb finalitats de conservació, dret real d’aprofitament parcial, llegat, altres mecanismes mortis causa, etc.). Aquests contractes poden rebre registre públic i garanties a llarg termini, que siguin la base dels acords de custòdia del territori amb incentius fiscals en els propers anys.

La col•laboració del Col.legi de Registradors s’instrumenta a través de la seva Vocalia de Medi Ambient, i entre d’altres actuacions, incidirà en el ‘Projecte pilot de Implantació de models innovadors’ que la xct està desenvolupant amb el suport de Fundación Biodiversidad, i la col.laboració del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Per aquest projecte s’han seleccionat diversos casos pilots de custòdia del territori d’arreu de Catalunya que s’analitzaran i estudiaran amb col•laboració de les entitats de custòdia i els propietaris subscriptors dels contractes, i amb l’objectiu últim d’aconseguir la seva inscripció al Registre de la Propietat corresponent a cada finca.

En la marc d’aquesta col.laboració es procedirà a la recerca de noves fòrmules juridíco-registrals per fomentar la participació ciutadana en la custòdia del territori. Totes aquestes actuacions permetran actualitzar les dades de la custòdia a Catalunya i crear un catàleg o inventari amb els models de custòdia existents actualment.

Aquest conveni va entrar en vigor abans d’ahir mateix i la seva vigència s’estendrà fins el 31 de desembre del 2015.


23 de juliol de 2010.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies