Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Bonificació fins al 100% en cursos de formació (formació tripartita)

Dijous 3 Febrer 2011 - 11:26

A través de la Fundació Tripartita les empreses disposen d’uns fons anomenats crèdits per finançar la formació dels seus treballadors mitjançant bonificacions a les quotes patronals de la Seguretat Social.

Us informem que totes les entitats que cotitzen pels seus treballadors en règim general de la Seguretat Social poden bonificar de manera directa la formació que reben els seus empleats en concepte de formació professional (Bonificacions de fins al 100% de la Fundació Tripartita per a treballadors en règim general).

Eco-union (entitat mediambiental sense ànim de lucre que agrupa a professionals de diverses disciplines units per una consciència comuna al servei del medi ambient i del desenvolupament sostenible)  informa a les entitats del crèdit de què disposen per a realitzar els seus cursos (Reial Decret 395/2007, de 23 de març), que pot arribar a ser el 100% del total del preu del curs i gestiona aquestes bonificacions de manera gratuïta. Aquest crèdit és anual, pel que ha de ser consumit abans de desembre de l'any en curs o es perdrà la prestació.

A continuació, es detalla el procés de tramitació de les bonificacions via eco-union:

1. L'organització paga la inscripció (formalització de la matrícula).
2. L'organització envia a formacion@eco-union.org .
3. Eco-union gestiona la bonificació amb la Fundació Tripartita amb un cost associat del 15% (sobre el valor total del curs).
4. Un cop finalitzat el curs, l'organització es descompta del rebut de la Seguretat Social l'import corresponent del curs.

Altres dades d'interès:
- Cada organització disposa d'un crèdit per bonificacions diferent en funció del que cotitza (per a organitzacions amb menys de 5 treballadors li corresponen 420 €, organitzacions de més de 5, el crèdit és variable i es calcula en cada cas.

La Fundació Tripartita
La Fundació Tripartita per a la Formació en l'Ocupació, pertanyent al sector públic estatal, és un dels òrgans que componen l'estructura organitzativa i de participació institucional del subsistema de formació professional per a l'ocupació. Té caràcter tripartit i el seu patronat està constituït per l'Administració Pública i per les organitzacions empresarials i sindicals més representatives.

Les seves responsabilitats es desenvolupen en el marc del Reial Decret 395/2007 de 23 de març que regula el subsistema de formació professional per al'ocupació. En resum són:

- Col.laborar i assistir tècnicament al Servei Públic d'Ocupació Estatal.
- Contribuir a l'impuls i difusió de la formació professional per l'ocupació entre empreses i treballadors.
- Donar suport tècnic a les administracions públiques ia les organitzacions empresarials i sindicals presents en els òrgans de participació del sistema.

Els recursos que financen el subsistema de formació professional per a l'ocupació procedeixen de la recaptació de la quota de formació professional que realitza la Seguretat Social, de les ajudes del Fons Social Europeu i de les aportacions específiques establertes en el pressupost del Servei Públic d'Ocupació Estatal .

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies