Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Cessió de la Finca Can Vilallonga de l'INCASOL al Consorci de les Gavarres

Dimarts 30 Agost 2011 - 09:16

Can Vilallonga, propietat de l’INCASÒL, és la finca pública més gran de les Gavarres i representa el 50% de la superfície pública del massís. La propietat pública a les Gavarres ocupa només un 1,7% de la superfície de l’espai.

El conseller de Territori i Sostenibilitat (TES) i president de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL), Lluís Recoder, i el president del Consorci per a la Protecció i Gestió de l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres, Josep Espadalé, van signar el passat 28 de juliol el conveni per a la cessió d’ús de la finca Can Vilallonga, al terme municipal de Cassà de la Selva. A l’acte també hi van assistir el secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat, Josep Enric Llebot, i el director de l’INCASÒL, Josep Anton Grau.

Una cessió per un termini de 20 anys

L’Institut Català del Sòl és propietari de la finca Can Vilallonga al terme municipal de Cassà de la Selva. Aquesta finca es troba situada al massís de les Gavarres i té una extensió de 240 hectàrees. Dins la finca hi ha una masia catalogada.

L’any 2002 INCASÒL va cedir l’ús de la finca per un període de 10 anys al Consorci de les Gavarres. Durant aquest període, el consorci ha dut a terme l’explotació, manteniment i conservació de la finca cedida invertint al voltant d’1 milió d’euros. El 2005, en motiu de la IV Reunió de la xct celebrada a Cassà, es va portar a terme una visita tècnica a Can Vilallonga.

Amb data 27 de gener de 2011, el Consorci de les Gavarres va sol·licitar a INCASÒL la formalització d’un nou conveni de cessió d’ús per a poder continuar desenvolupant diversos programes vinculats a la finca com la gestió forestal, projectes de recerca i accions vinculades als usos socials i pedagògics. A més, el consorci té inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 2010 la redacció d’un projecte executiu d’adequació de la masia com a centre d’interpretació i d’educació ambiental de les Gavarres.

El nou conveni estableix que INCASÒL cedirà gratuïtament la finca al Consorci per un termini de 20 anys i que aquest haurà de destinar-la, exclusivament, al compliment de les finalitats pròpies del seu objecte establerts en els estatuts i la Carta programàtica de l’entitat. El Consorci haurà també de fer-se càrrec de totes les despeses, ordinàries i extraordinàries, que generi l’explotació, manteniment i conservació de la finca. La cessió d'ús es un dels mecanismes de custòdia reconeguts a Catalunya i recollits a la Guia d'Opcions per a la custòdia del territori en finques privades de la xct.

El Consorci preveu l’adequació del mas per integrar-lo a la seva xarxa d’equipaments amb l’objectiu que esdevingui el gran centre d’interpretació de les Gavarres.

Des de la xct valorem molt positivament aquesta cessió i esperem que sigui un inici que faciliti a la Generalitat de Catalunya impulsar noves cessions de finques propietat de l'INCASOL a entitats de custòdia del territori, com ja s'està proposant.

El Consorci de les Gavarres

El Consorci de les Gavarres és un ens integrat per 19 ajuntaments, els consells comarcals del Baix Empordà i el Gironès, la Diputació de Girona i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat. El seu objectiu es la preservació i la revalorització del patrimoni del massís de les Gavarres i la promoció del desenvolupament de les activitats econòmiques que siguin compatibles amb les funcions que compleix el massís. El Consorci es membre fundador de la Xarxa de Custòdia del Territori i entitat de custòdia reconeguda a l'Inventari d'iniciatives de custòdia.

Amb aquest nou conveni de cessió, el Consorci invertirà en breu en la redacció del projecte executiu del futur centre d'interpretació de les Gavarres amb el que es pretén convertir l'espai en un referent en formació, investigació, divulgació i interpretació del massís.

A dia d'avui la finca ja acull activitats educatives amb una mitjana de 3.000 escolars l'any, jugant el rol d'escola de natura de les Gavarres. A més a més, també s'hi desenvolupen treballs de gestió forestal, gestió del patrimoni natural i cultural i d'ordenació de l'ús públic.

 
Font > Generalitat de Catalunya. Departament de Territori i Sostenibilitat i Consorci de les Gavarres

Imatge > Xarxa de Custòdia del TerritoriComentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies