Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Jornada final de participació del 3r PDxct “3r Pla Director xct 2012-2016, amb els peus a terra”

Dimecres 5 Octubre 2011 - 16:51

L'opinió de les organitzacions membres de la xct és molt important en la nostra planificació estratègica, i aquesta serà la darrera i principal oportunitat per fer-nos-la arribar.

La xct està elaborant el seu 3r Pla Director, que ha de marcar l’estratègia a seguir durant els propers cinc anys (2012-2016). La seva elaboració va acompanyada d’un procés participatiu, amb espais presencials i virtuals, pensat per maximitzar les oportunitats d’intervenció de tots els membres de la xct, així com d’altres persones i institucions implicades en el desenvolupament de la custòdia del territori a casa nostra. 

Aquest procés participatiu arriba al seu punt àlgid al dimarts 18 d’octubre, quan tindrà lloc la Jornada final de participació del 3rPDxct. Aquesta jornada estarà dirigida a debatre el document preliminar de Pla, especialment pel que fa a la concreció del seu Programa d’acció. És per això que us animem a tots a fer aquest últim esforç de participació. Aquest document preliminar del s'enviarà a tots el membres uns dies abans de la jornada.

La xct som tots, i la construïm entre tots!

Programa de la sessió

Lloc: Universitat de Vic (carrer Sagrada Família, nº 7, 2n pis)
Data i hora: 18 d’octubre, de 9.45h a 19.00h

9.45 h. Recepció dels participants.
10.00 h. Benvinguda -  Sr. Sílvia Gili, vicepresidenta de la Xarxa de Custòdia del Territori  - Sra. Marta Otero, vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement de la Universitat de Vic
10.20 h. Presentació de la jornada i del procés d’elaboració del III Pla Director de la xct  - Sr. Xavier Sabaté, equip redactor del III Pla Director de la xct
10.30 h. Dinàmica de “connexió” amb el pla director
11.00 h. Pausa-cafè
11.30 h. Debat plenari
Es debat la proposta que fa el III PDxct: marc estratègic, àmbit d’actuació, finalitat i objectius, valors de la xct, destinataris de la xct, línies estratègiques... Aquest debat anirà dinamitzat a partir d’un sistema de votació/valoració de les propostes, per tal que es puguin tractar tots els punts d’una manera àgil.
13.30 h. Dinar - Marge per a l’equip redactor de fer alguna adaptació de les línies estratègiques segons el debat plenari.
15.30 h. Sessió de grups de debat, segons línies estratègiques.  Es debat la proposta que fa el III PDxct, afegint i concretant noves idees...  Es faran tants grups com eixos (4).
17.00 h. Pausa-cafè
17.30 h. Presentació de conclusions i propers passos en el III PD de la xct.
-  Resum global dels debats de grup a càrrec dels relators i els moderadors.
-  Debat sobre el lema del III PD xct (plenari)
-  Passos previstos en el Pla Director xct2016.
-  Torn obert de preguntes i opinions
- Valoració de la jornada a càrrec de Miquel Àngel Aragón Brailoff,  Consell d'Associacions de Barcelona i del Sr. Fernando Pindado, tècnic de la Subdirecció General de Foment de la Qualitat Democràtica del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya
19.00 h. Finalització de la jornada de treball.

Amb el #xct2016 per dinamitzar el debat a twitter - Amb l’arbre de les idees per als assistents presencials a la jornada

AMB EL SUPORT DE: Generalitat de Catalunya - Depertament de Governació i Relacions Institucionals - Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies