Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Un nou impuls per a la custòdia del territori

Dimarts 15 Novembre 2011 - 16:40

• La Xarxa de Custòdia del Territori (xct), el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Deganat de Registradors de la Propietat, Mercantil i de Béns Mobles de Catalunya i el Col·legi de Notaris de Catalunya acorden en un document conjunt els aspectes clau per millorar la seguretat jurídica de la custòdia del territori a Catalunya

• Aquest document es presenta en el marc d’un seminari on la xct exposa els resultats d’un projecte pilot finançat per la Fundación Biodiversidad per fomentar que els acords de custòdia s’escripturin i s’inscriguin al Registre de la Propietat


La custòdia del territori, quan es porta a la pràctica, comporta compromisos entre dues parts: els propietaris (o usuaris) de terrenys i les entitats de custòdia. Aquests pactes se solen plasmar per escrit en els anomenats acords de custòdia del territori. Des de fa anys, la Xarxa de Custòdia del Territori (xct), amb la col·laboració de diferents organitzacions, treballa per millorar la seguretat jurídica d’aquests acords i de la custòdia del territori en general, amb el convenciment que això contribuirà a fer avançar aquest conjunt d’instruments per conservar la natura, el paisatge i el patrimoni cultural.

Un nou impuls en aquest sentit és el document “Aspectes clau per a la millora de la seguretat jurídica en la custòdia del territori a Catalunya”, que s’ha presentat aquest dimarts al Deganat de Catalunya del Col·legi de Registradors. Aquest document té una gran rellevància ja que ha estat elaborat conjuntament entre la xct, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el Deganat de Catalunya del Col·legi de Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns mobles, i el Col·legi de Notaris de Catalunya. De fet, del document se’n deriva el compromís de totes les parts de treballar conjuntament en els diferents aspectes que es proposen.

L’objectiu d’aquesta declaració conjunta és millorar el marc normatiu actual per fer més atractiva la custòdia del territori per als propietaris privats des del punt de vista de la seguretat jurídica i dels incentius fiscals. Entre d’altres coses, proposa revisar les formes jurídiques que actualment s'utilitzen per a la custòdia del territori i valorar-ne la funcionalitat. Fruit d’això, es proposa, si escau, la possibilitat de crear figures específiques com ara un dret real de custòdia del territori. També s’aposta per treballar un sistema d’incentius fiscals per a la custòdia del territori que es basi en l’existència de valors naturals i paisatgístics a les finques objectes d’acord i en el seguiment de l’evolució d’aquests valors.

Un projecte pilot per inscriure acords de custòdia al Registre de la Propietat
Aquest document s’ha presentat en el marc del “Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat de la custòdia del territori” que s’ha celebrat aquest dimarts i que ha comptat amb una setantena de participants. Aquest acte ha servit per reflexionar sobre els reptes jurídics i fiscals que ha d’afrontar la custòdia del territori els pròxims anys.

Durant el seminari s’han presentat els resultats d’un projecte pilot que ha desenvolupat la xct sobre models innovadors d’acords de custòdia del territori d’elevada seguretat jurídica, i que ha finançat la Fundación Biodiversidad. El principal objectiu del projecte és aconseguir formalitzar en escriptura pública i, si escau, inscriure al Registre de la Propietat els acords de custòdia que han participat en aquest projecte. En aquest sentit, cal destacar l’interès que han mostrat els Registradors de la Propietat en cercar l’encaix entre la custòdia del territori i el funcionament de la publicitat registral. L’acte ha comptat també amb la participació del Departament de Justícia de la Generalitat, responsable del Codi Civil de Catalunya, que en el futur podrà emmarcar aquests nous models d’acords de custòdia.
Més, sobre...: xct , custodia del territori , juridic , seminari
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies