Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La xct promou una reunió entre els consorcis d'espais naturals i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dimecres 1 Febrer 2012 - 10:55

Per tal d'aclarir la situació financera i administrativa dels consorcis d'espais naturals, la xct va promoure l'organització d'una reunió institucional DAAMN - consorcis. Va ser presidida pel Conseller del DAAMN, l'Hble Sr. Josep Ma Pelegrí.
El passat dijous 26 de Gener va tenir lloc al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural una reunió institucional sobre el futur dels consorcis d’espais naturals a Catalunya. Del Departament van ser presents el Conseller d’Agricultura, el Hble Sr. Josep Ma Pelegrí, la Secretaria General del Departament, la Sra. Maria Teresa Martí, i el Director General de Medi Natural, el Sr. Josep Escorihuela. Van acollir els representants polítics i tècnics provinents de deu consorcis d’espais naturals d'arreu de Catalunya i la xct, encarregada de fer de coordinadora per a aquesta reunió. Demanada pels propis consorcis, aquesta reunió tenia per objectiu principal aclarir la situació dels consorcis d'espais naturals, tan a nivell econòmic com a administratiu.

De fet, des de l’any 2010 els consorcis d’espais naturals a Catalunya han sofert unes retallades del 50 a 60% dels seus pressupostos (mentre la retallada general del DAAMN és de l’ordre del 30%) i es troben en una situació de relativa indefinició política i administrativa.

La Presidenta de la xct, la Sra Montserrat Barniol, va obrir el debat exposant aquesta situació. Com a resposta, el Conseller va desenvolupar un raonament en tres punts, que més endavant va estructurar el seu discurs al llarg de la reunió:
1. No hi ha recursos.
2. Hem de canviar de model.
3. Us podem ajudar a fer-ho.

I com a missatge central d’aquesta visió, el Conseller va insistir en la necessitat de fomentar la viabilitat dels consorcis, “promovent una gestió que sigui la més eficient possible.”

Malgrat l’austeritat d’aquest plantejament, els representants dels consorcis van expressar-hi la seva adhesió, tot subratllant que la gran majoria d’ells ja havia iniciat el procés de canvi demanat pel Departament. Tot i això, van posar de relleu que els grans processos de transformació comporten sempre importants despeses, i van demanar per tant un manteniment de major suport públic. En aquest tema, el Conseller va ser inflexible, explicant de manera reiterada que la Generalitat no podia ajudar els consorcis a nivell financer, però que sí posaria a llur disposició un suport tècnic. Així doncs, el canvi de model dels consorcis d’espais naturals a Catalunya s’haurà de dur a terme tan aviat com sigui possible i sense cap finançament compensatori. I com a mostra de la seva determinació, el Conseller va acabar el seu discurs dient que “si es veu que els consorcis no són viables, doncs s’hauran de tancar.”

Tot plegat, aquesta reunió va acabar amb una inquietud però va permetre aclarir les intencions del Departament pel que fa al futur dels consorcis d’espais naturals. I si bé és cert que a nivell financer no és molt encoratjador, cal notar tanmateix que tots els participants van acordar la necessitat d’agilitzar el foment d’un nou model de consorci, i d’orientar-lo cap a la sostenibilitat ambiental i la viabilitat econòmica.

Al final d’aquesta reunió, la xct va insistir en la necessitat de seguir dialogant amb el Departament i de donar continuïtat a aquest procés de col•laboració. Es va plantejar la possibiitat que els consorcis proposin la creació d’un grup de treball de la xct agrupant-los, i la redacció d’una carta al Conseller proposant-li entre d’altres la concertació d'una jornada de debat tècnic.Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies