Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Convocatòria per a actuacions en matèria forestal de la diputació de Girona

Divendres 3 Febrer 2012 - 11:35


Cconvocatòria de subvencions per a matèria forestal de la Diputació de Girona, publicades al BOP de Girona Núm. 18 – 26 de gener de 2012.

Les línies d'aquestes subvencions són:
- Suport als ajuntaments per a la prevenció i l’extinció d’incendis forestals.
- Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora.
- Suport a les agrupacions de defensa forestal (ADF) de les comarques gironines.

L’atorgament de subvencions per a actuacions en matèria forestal serà compatible amb altres ingressos que tinguin la mateixa finalitat, sempre que no hi hagi sobrefinançament. I les activitats subvencionades podran ser subcontractades.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases:
- Suport als ajuntaments per a la prevenció i extinció d’incendis forestals: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona.
- Suport als ajuntaments per a la gestió forestal sostenible i per a tractaments silvícoles de millora: Tots els ajuntaments de la demarcació de Girona que siguin propietaris de finques que tinguin la consideració de terrenys forestals d’acord amb l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, o bé, en cas del concepte d) de l’apartat 4.2, que tinguin o plantegin acords de custòdia de boscos de titularitat privada.
- Suport a les agrupacions de defensa forestal de les comarques gironines: Totes les ADF i les associacions i federacions d’ADF de la demarcació de Girona que estiguin constituïdes legalment i inscrites al registre corresponent.

El termini de presentació de les sol·licituds comença l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Girona i finalitzarà el 29 de febrer de 2012.

Podeu trobar més informació en el següent enllaç: https://ssl4.ddgi.cat/bopV1/pdf/2012/18/2012180871.pdf
Més, sobre...: xct , diputacio de girona , finansament
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies