Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La xct continua treballant per millorar la qualitat i seguretat jurídica dels acords de custòdia

Dimecres 11 Abril 2012 - 12:33

Aquest mes de març hem donat per finalitzat el Projecte pilot d’implantació de models innovadors d’acords de custòdia d’elevada seguretat jurídica, garantia de qualitat i utilitat social, amb la signatura de quatre acords davant notari i la inscripció de tres d'ells al Registre de la Propietat.
La Xarxa de Custòdia del Territori ha desenvolupat, des de desembre de 2009, amb l'ajut de Fundación Biodiversidad i amb la col·laboració del Deganat de Registradors de Catalunya i del Col·legi de Notaris de Catalunya, un projecte amb l'objectiu bàsic d'investigar i promoure la utilització de les formes d'acord de custòdia que aporten una major seguretat jurídica a les parts. Dins aquest projecte s'han estudiat especialment les figures jurídiques amb transcendència real, és a dir, les que atorguen drets a l'entitat de custòdia independentment d'eventuals canvis de propietat de la finca. A partir d'un primer informe de qualificació dels acords existents en nou iniciatives exemplificatives, hem anat donant forma als 5 casos pilot seleccionats, dels quals quatre s'han pogut signar davant de notari i tres s'han pogut a més inscriure al Registre de la Propietat. Aquesta experiència aplana el camí a totes aquelles entitats que vulguin avançar en la seguretat jurídica que garanteixen els seus acords.

En el seu marc d'aquest projecte s'han dut a terme també un Taller de reforçament per a entitats de custòdia sobre Qualitat i seguretat jurídica, fruit del qual hem publilcat el Quadern 5 de la col·lecció Quaderns per a entitats de custòdia, i un Seminari de seguretat jurídica i fiscalitat dels acords de custòdia del territori. A partir de les conclusions que se n'extreuen, es constituirà properament el Grup de Treball de Dret Civil i Custòdia del Territori, integrat per notaris, registradors i representants del Govern de la Generalitat, que continuarà investigant amb l'objectiu de millorar la qualitat i seguretat jurídica dels acords de custòdia.

Els acords de custòdia representen el compromís de les parts en assolir uns objectius de conservació de les finques. És només sobre la base de documents que garanteixin la validesa legal d'aquests objectius a llarg termini que és possible construïr el reconeixement social i el sistema d'incentius que permetran mobilitzar recursos públics i privats per a la custòdia del territori.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies