Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Projecte 0,7% de la xct serà destinat a la compra de sòl a Mèxic

Dimarts 4 Setembre 2012 - 10:28

El passat juliol es va resoldre la convocatòria del Projecte 0,7% de cooperació internacional de la xct.

Des del 2006 la xct dóna el 0,7% dels seus ingressos anuals a un projecte de cooperació internacional relacionat amb la custòdia del territori. Aquest projecte només és d’aplicació en els anys en que els resultats econòmics anuals de la xct són positius.

La donació resultant del 0.7% dels ingressos pel 2011 és per un import de 4.055,12€. La xct va fer una crida als seus membres perquè hi presentessin les seves propostes, les quals havien de complir amb els següents requisits:
- Ha de ser un projecte de custòdia del territori en països empobrits.
- Ha de tenir continuïtat al llarg dels anys a fi de poder garantir un major impacte i que permeti destinar-hi futures aportacions.
- Amb resultats mesurables i justificats anualment.
- Prioritàriament l'entitat col·laboradora ha de tenir un conveni de llarga durada amb l'entitat destinatària de l'ajut.

De les 4 propostes rebudes, 2 van ser descartades per no ser membres de la xct. La proposta seleccionada és Compensanatura, presentada per Accionatura. Compensanatura és un programa d'Accionatura que es basa en la compensació de la petjada ecològica mitjançant la compra i protecció a perpetuïtat d'un hàbitat de vida salvatge amenaçada. En aquest cas el paratge seleccionat és Sierra Gorda de Mèxic, un dels anomenats ”hotspots” de biodiversitat del planeta, és a dir, un espai natural que alberga una extraordinària riquesa a nivell de flora i fauna, alhora que està subjecte a un alt grau d’amenaça per l’activitat humana. La compra i protecció es materialitza a través d’una col·laboració amb l’ONG mexicana Grupo Ecológio Sierra Gorda (www.sierragorda.net).

L’aportació econòmica s’invertirà en un 80% en la compra del terreny per part de l'ONG local Grupo Ecológico Sierra Gorda, i en les activitats de conservació i manteniment durant com a mínim els propers 10 anys en relació a vigilància, manteniment del clos i les senderes, i prevenció d’incendis, sempre amb vocació de conservació a perpetuïtat. El 20% restant es destina a la gestió de la iniciativa CompensaNatura.

En els següents anys que es dugui a terme el projecte 0,7% s'adoptaran hectàrees de selva tropical.

Sobre el Projecte 0,7%
La campanya del 0'7% ha estat present com a símbol en una societat que demana un món més just i solidari vers l'explotació que realitzen els països rics als menys desenvolupats tant en l'àmbit humà, econòmic com ambiental. Algunes grans empreses ja formen part d'aquesta iniciativa i la xct és una de les ONGs pioneres a Catalunya en aplicar el 0,7%.

El 2006 es van destinar 1797€ al projecte de recuperació de la llacuna de Huacaparay al Perú gestionat per Fundació Natura; l'any 2007 es van destinar 2184€ per a la promoció d'activitats econòmiques sostenibles a la regió de l'Alt i Sota Isoso (Bolívia) impulsat per Territorios Vivos; i l'any 2008 es van destinar 2.283 € a un projecte de Cuines Solars a Etiòpia gestionat per Sol Solidari.

Imatge > Grupo Ecológico Sierra Gorda

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies