Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Promocionar l’excel·lència de la custòdia del territori en temps de crisi: Posicionem la XCT a Connect-EU

Dimarts 23 Octubre 2012 - 17:54

Recentment la XCT ha participat en la Jornada Connect-EU.

Com a resultat del debat sorgit a la VII Reunió de la XCT a Gallecs el juny passat, hem començat a analitzar i a posicionar la xct i les seves organitzacions membres en el complex i competitiu context de la recerca i la innovació europees, amb l’objectiu de sembrar oportunitats de futur per als membres. Amb aquest objectiu estem invertint part dels fons de reserva Ashoka d’innovació social de la xct. Entre d’altres accions, hem participat recentment a la Jornada Connect-EU.El passat 20 de setembre va tenir lloc la Jornada Connect-EU, organitzada per ACC1Ó, AGAUR i la institució CERCA.  La jornada va donar a conèixer els diferents projectes de recerca i desenvolupament a presentar a la darrera convocatòria del 7è Programa Marc (7PM), prevista per aquest 2013, que a més, és la que disposa de més recursos. Tanmateix en aquests moments del calendari ja és difícil posicionar als membres i les iniciatives de la xct en aquest 7PM, i per tant estem mirant sobretot, de cara al nou Horizon 2020 que s’iniciarà a partir de 2014.També es va presentar els reptes de l’Horizon 2020, el nou programa marc de recerca europeu a partir del 2014. Les tres idees clau a retenir pel que fa a l’Horizon 2020 són:

1. Promoure l’excel·lència científica
2. Desenvolupar una industria competitiva
3. Millora de la societat

El programa marc Horizon 2020 a nivell general vol donar resposta a la crisi invertint en creixement i en futurs llocs de treball, cercant solucions a les preocupacions de la societat en seguretat, salut i entorn i potenciant la posició d’Europa en recerca, innovació i tecnologia.

Les estratègies per fer-ho són buscant noves tecnologies, atraient i retenint el talent i poder tenir accés a les millors infraestructures. Per gestionar aquesta estratègia caldrà major col·laboració público-privada, simplificar els instruments d’auditoria i avaluació (nou equilibri entre control i confiança) i revisar els criteris d’avaluació: excel·lència i impacte.

Quin futur es planteja Catalunya en Horizon 2020?

Des d’un punt de vista de R+D industrial l’objectiu fora continuar mantenint la bona participació en el programa TIC, Energia, NMP, Salut i Transport, el lideratge de PIMES i incrementar la participació a Biotecnologia i Agroalimentació i Medi Ambient. Destaquem aquest darrer aspecte ja que és especialment interessant per al col.lectiu de la XCT.

LES XIFRES A CATALUNYA
574 milions d’euros
del 7è Programa Marc captats per Catalunya

29,2%
Percentatge del finançament rebut per Catalunya respecte al total de l’Estat espanyol

2,07%
Percentatge del finançament rebut per Catalunya respecte al total d’Europa
(La població de Catalunya suma l’1,5%del total Europeu)


Grups Connect-EU

La Jornada també va a donar a conèixer els grups Connect-EU i la seva tasca. La xarxa dels Grups Connect-EU és una iniciativa impulsada per ACC1Ó i AGAUR per posicionar la recerca catalana a Europa a través de 15 grups en els diferents àmbits científico-tecnològics.

La xarxa dels Grups Connect-EU té com a objectiu recollir els interessos i necessitats en recerca i innovació dels sectors que representen per defensar-los davant la Unió Europea i incidir en els projectes de finançament europeu, principalment el 7PM Europeu d’R+D. Els grups han produït Agendes Estratègiques de R+D recollint els interessos de recerca de les empreses i agents del sistema de R+D. Aquestes Agendes s’han presentat a Brussel•les per a introduir els interessos en les diferents convocatòries de 7PM i el futur Horizon 2020.

Els grups de treball són oberts i estan constituïts per més de 110 empreses, universitats, centres TECNIO i centre de recerca, hospitals, associacions empresarials i tots els agents actius en el 7PM.

Una acció més per assolir l’objectiu definit és la incorporació de la XCT al Grup Connect-EU Agro-food per representar els interessos del camp més ambiental: medi natural, forestal i biodiversitat.

La XCT i les entitats membres davant Horizon 2020

En el marc de la VII Reunió de la XCT es va debatre sobre la necessitat de buscar noves fonts de finançament davant la conjuntura actual, i entre les ponències presentades a la reunió es va obrir un nou camí a recórrer, els ajuts a nivell europeu. Des de llavors la XCT està treballant en aquest sentit, per posicionar els nostres membres davant el nou programa marc Horizon 2020 (2014-2020).
 
Per això, hem definit els elements innovadors a nivell internacional de la custòdia:
  • Treball en xarxa sota el concepte de custòdia entre multitud d’actors de diversa naturalesa a favor de la biodiversitat i el paisatge
  • Aplicació reeixida del concepte dins el marc legal vigent i la capacitat de generació de noves fórmules legislatives per a la custòdia del territori
  • La introducció del concepte de custòdia del territori en el sistema de codi civil basats en el dret romà
  • La concepció de models de cultura mediterrània de la custòdia del territori
  • Creixement reeixit d’iniciatives, persones i organitzacions actives sota un concepte de valor social de la natura i el paisatge
  • Elements de sintonia i aliança públic-privada per al desenvolupament de la custòdia entre les institucions públiques i els agents socials del territori


La XCT anirà obrint portes, buscant contactes a nivell internacional i teixint xarxa a nivell europeu per assolir noves formes de finançament.

La Universitat de Vic i la XCT estudien ara coorgantizar una jornada en el marc d’aquest Grup Connect-EU Agro-food dedicada més específicament a medi natural i biodiversitat amb l’objectiu de crear un lobby de medi natural català que pugui presentar-se a les pròximes convocatòries d’ajuts. La jornada es preveu  a la UVic durant l’hivern de 2013. Us mantindrem informats de les novetats.

Us podeu descarregar les presentacions de la Jornada Connect-EU aquí.
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies