Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Préstecs sense interès per a la creació de llocs de treball

Dijous 5 Setembre 2013 - 16:32

Acció Solidària Contra l'Atur (ACSA) ofereix préstecs sense interès.

La Fundació disposa d’uns fons monetaris procedents tant de persones particulars, donatius d’Entitats i subvencions d’Administracions Públiques.

Aquests diners, amb la finalitat de crear llocs de treball, són utilitzats fonamentalment en concedir préstecs sense interès a:

• Persones individuals amb un projecte i voluntat de treball de continuïtat
• Microempreses d’autoocupació.
• Empreses d’inserció sociolaboral, centres especials de treballs (CET) i tallers ocupacionals.
• Cooperatives joves, en fase de creixement i consolidació.
• Fundacions o associacions privades que tinguin projectes que suposin la creació de llocs de treball amb perspectives de permanència.
• PIMES de qualsevol forma jurídica.

Recentment, al juny de 2013, s’han convocat i concedit 5 préstecs extraordinaris de 30.000 euros sense interessos a un termini màxim de 5 anys.

Sortosament la fundació encara disposa enguany de fons per concedir nous préstecs.

Sol·licitud de préstec
Per això aquelles persones, entitats o petites i mitjanes empreses de qualsevol forma jurídica que reuneixin aquestes característiques i no tinguin actualment accés al crèdit bancari, poden per posar-se en contacte amb la Fundació, que els indicarà els tràmits a seguir i la documentació a presentar.

Riera de Sant Miquel, 1 bis, 3er 2a 08006 – Barcelona Telèfon 93.217.02.88 a/e:
Adreça de la fundació
accio@pangea.org // www.acciosolidaria.cat


Antecedents
La entintat Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA) és una fundació creada l’any 1981 amb la finalitat, com diu la seva pròpia denominació, d’ajudar a la creació de llocs de treball i lluitar així contra la xacra de l’atur. La Fundació ha estat presidida successivament pels senyors Josep M. Piñol Font (del 1981 al 1996), Cassià M. Just Riba, Abat emèrit de Montserrat (que la presidí del 1996 al 2007), Francesc Domingo Francàs (del 2008 al 2009) i actualment per Joan Comas Basagañas (des de 2009).

Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies