Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Respon l'enquesta del projecte AgriClimateChange - combating climate change through farming

Dijous 5 Desembre 2013 - 11:35

Us animem a respondre l'enquesta d'aquest projecte, molt estratègic especialment pels projectes de custòdia agrària. 
L'enquesta avalua el grau de coneixement del projecte. Podeu respondre l'enquesta a través del següent link:
http://www.agriclimatechange.eu/index.php?option=com_breezingforms&view=form&Itemid=146

El projecte LIFE + AgriClimateChange té com a objectiu potenciar la capacitat de mitigació del canvi climàtic que té el sector agrari. Mitjançant la creació d'una eina informàtica i la seva posterior aplicació en explotacions agràries de quatre països de la Unió Europea es pretén determinar i donar suport a les pràctiques agràries més sostenibles i favorables per lluitar contra el canvi climàtic.

El projecte es desenvolupa entre setembre 2010 i desembre de 2013. Activitats previstes:

1 . Creació una eina informàtica per avaluar el balanç energètic en les explotacions agràries així com l'emissió de gasos d'efecte hivernacle en les mateixes, anomenada ACCT ( AgriClimateChange Tool ) .

2 . Disseny i implementació de Plans d'Acció específics per a 120 explotacions agràries situades en els 4 països participants en el projecte . Basant-se en el coneixement que proporcionarà l'eina informàtica creada, es concretaran les accions necessàries per reduir les emissions de GEH i el consum d'energia a les explotacions, i es proposaran pràctiques agràries que ajudin a assolir aquestes reduccions .

3 . Redacció de propostes globals d'actuació que serveixin de base per crear noves mesures agroambientals i altres programes, europeus o nacionals , destinats a millorar la sostenibilitat de les explotacions agràries i la seva participació en la mitigació del canvi climàtic. Atès que fins ara, els instruments de les polítiques agràries europees, pel que fa a les mesures ambientals, estan orientats principalment cap aigua i biodiversitat , és d'especial rellevància disposar de propostes que atenguin directament també a la lluita contra el canvi climàtic .

4 . Al llarg de tot el projecte es van a realitzar activitats de comunicació , educació i sensibilització dels actors implicats en el sector agrari davant la problemàtica del canvi climàti . Així , algunes de les accions previstes inclouen : Manual sobre Estalvi Energètic en el Sector Agrari , DVD amb els resultats del projecte, Exposició itinerant sobre Agricultura i Canvi Climàtic, fulletó dirigit a consumidors, participació en Fires Agràries de diferents països i celebració de una Conferència Europea sobre Agricultura, Consum d'Energia i Canvi Climàtic, a França l'any 2012 .

Són socis d'aquest projecte:
1.  Comunità Montana Associazione dei Comuni Trasimeno Medio Tevere
2.  Consejería de Agricultura y Agua de la Región de Murcia
3.  Lake Constance Foundation
4.  Fundación Global Nature
5.  Solagro


Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies