Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Deduccions per Donacions a entitats ambientals i de custodia del territori al tram català de l’IRPF

Dijous 2 Gener 2014 - 14:37

Finalitzat el 2013 és moment que les entitats ambientals i de custòdia declarin les donacions rebudes desgravables al tram català de l'IRPF. El 2012 19 entitats van rebre 157.888 € en donatius amb dret a desgravació, un 29% més que el 2011.
Logo Agència Tributària de CatalunyaL’article 34 de la Llei 16/2008, de 23 de desembre, de mesures fiscals i financeres, va introduir la deducció per donacions a determinades entitats en benefici del medi ambient, la conservació del patrimoni natural i de custòdia del territori. Aquesta deducció es concreta en un 15% de les donacions a entitats inscrites al Registre d'entitats ambientals de Catalunya en el tram català de l'Impost de la Renda de les Persones Físiques. Els donants han de tenir la seva residència habitual a Catalunya i l'import de la deducció té com a límit màxim el 5% de la quota íntegra autonòmica.

Anualment, i fins al 20 de gener, les entitats de custòdia i altres entitats ambientals han de declarar les donacions rebudes l'any anterior amb dret a desgravació. a l'Agència Tributària de Catalunya. 

És important que les entitats de custòdia que podeu aplicar aquesta deducció l'aprofiteu a l'hora d'aconseguir noves donacions i membres persones físiques. En aquest sentit, és important que ho doneu a conèixer en les vostres comunicacions i planifiqueu bé la difusió d'aquesta deducció,especialment a finals d'any, moment en que moltes persones busquen vies de desgravació en el seu impost de l'IRPF.

En la taula següent podeu veure l’evolució anual des de la creació d’aquestes desgravacions, que es situen, a 2012, en 157.888 € amb dret a desgravació, declarats per 19 entitats diferents, una xifra aparentment baixa i que podria indicar que hi ha entitats que encara no ofereixen aquesta desgravació als seus donants i associats. El donatiu mig, calculat a partir de les dades, nostra donacions d'imports baixos, bastant per sota dels 100 € anuals, el què fa suposar que majoritàriament es tracta de quotes anuals de baix import. Clarament, un àmbit on les entitats poden millorar amb una comunicació i una captació de fons més efectiva.

  Nombre Imports
Any tributari Entitats Receptores de donacions Persones Donants Base deducció (a) Donatiu mig Deduccions (b) Variació anual
2010 19 1.764 147.014 € 83,34 € 22.052 € --
2011 19 1.943 122.375 € 62,98 € 18.356 € -20%
2012 19 2.237 157.888 € 70,58 €  23.683 € +22%
(a) Bases de la deducció = import donat
(b) Deduccions = import que els contribuents es deduiran (en general el 15% de l'import donat; Llei 16/2008)
Font: Agència Tributària de Catalunya, febrer 2013. Donatiu mig i variació anual calculades per la xct.
Més, sobre...: desgravació , irpf , donacio
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies