Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El contracte de custòdia del territori formarà part del Codi Civil de Catalunya

Dijous 2 Octubre 2014 - 09:43

 
Els passats 25 i 26 de setembre, a Tossa de Mar, s’han celebrat les Divuitenes Jornades de Dret Català, organitzades per la Universitat de Girona i dedicades integrament a presentar i debatre entre professionals de la ciència jurídica, l’avantprojecte de Llibre Sisè del Codi Civil de Catalunya. Aquest Llibre Sisè està dedicat a obligacions i contractes, i inclou un nou article (el 623-34) que estableix el Contracte de Custòdia del Territori. Car remarcar que han estat nombroses les persones (juristes i d’altres) que han treballat en el projecte, i que la Comissió de Compilació del Dret Civil de Catalunya ha demostrat un gran interès i una alta sensibilitat per a aquest tema que els venia de nou.

Aquesta regulació del Contracte de Custòdia, segurament és un fet que succeeix per primer cop a Europa, i només això ja seria motiu suficient per celebrar-ho. Estem segurs que l’exemple de Catalunya aviat tindrà seguidors en altres països que també estan apostant per la custòdia com a una de les estratègies de conservació que seran claus en el futur.

El Llibre Sisè encara ha de passar pel tràmit parlamentari. Però el focus aportat per les Jornades de Dret Català sobre les principals qüestions que s’hi aborden, suposa un important reconeixement de la comunitat jurídica d’aquest país sobre el potencial de desenvolupament de la custòdia del territori en el àmbit jurídic.

Els especialistes ja han establert diversos debats teòrics sobre el redactat actual d’aquest article i sobre les seves implicacions: si s’ha d’entendre emmarcat dins de l’apartat més general dels contractes de conreu; si s’hauria d’avançar o concretar millor el seu abast temporal; o si s’han definit correctament els subjectes, l’objecte, la causa, la finalitat, etc. Però, per als practicants de la custòdia, allò que més es valora és que aquesta primera passa hagi estat donada. (I no sense esforç, com dèiem, tant de la xct com per part de persones concretes que han aplicat la seva expertesa jurídica a la causa de la custòdia.) Tenim moltes esperances dipositades en el fet de poder aprendre coses de l’aplicació pràctica d’aquesta novetat legal. La seva entrada en vigor aportarà tota una casuística que segurament ens permetrà revisar  alguns aspectes de l’encaix de la custòdia dins del nostre ordenament jurídic.

El que ens importa, en definitiva, és sobretot fer avançar la custòdia del territori a Catalunya pel camí de la qualitat. Aquest progrés de la qualitat té molts vessants i, per suposat, no només jurídics. Hem de treballar per una custòdia que faci bones diagnosis dels problemes de conservació que es plantegen a cada lloc, bones avaluacions de les mesures aplicades i de la gestió dels acords, i un seguiment científic que garanteixi que no es perd de vista l’objectiu de la conservació.

Més enllà d’això, i amb una major ambició, també hem de treballar perquè les eines que proporciona la custòdia es posin al servei d’una estratègia de conservació, ja sigui la de la pròpia entitat de custòdia, o perquè aquesta estratègia siguem capaços d’articular-la en xarxa i adquireixi un major abast. Finalment, una custòdia de qualitat també s’ha de poder coordinar amb les polítiques públiques de conservació, mirant de compartir-ne els objectius i complementar-ne les actuacions. Crec que és precisament en aquest capítol on aviat s’hauran de fer avenços jurídics i administratius: calen més acords de custòdia que es formalitzin públicament (notaris, registres...), i cal alguna forma d’homologació dels acords de custòdia, que permeti reclamar amb fonament de causa les tan desitjades desgravacions fiscals o altres estímuls econòmics de l’administració. No cal insistir en el fet que l’erari públic no pot subvencionar qualsevol cosa.  La custòdia del territori està en condicions d’oferir bones garanties.

Per fer-ho possible no només ho hem de reclamar, sinó sobretot practicar; fer-ho; avançar-nos als temps a través d’una custòdia de qualitat creixent.
 
Sergi Marí - Coordinador de la Xarxa de Custòdia del Territori

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies