Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El Govern impulsa la Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural

Divendres 14 Novembre 2014 - 13:01

El Consell Executiu ha aprovat la memòria prèvia de l'Avantprojecte de llei de la biodiversitat i el patrimoni natural, que esdevindrà la futura norma bàsica de conservació i ús sostenible del patrimoni natural a Catalunya.
 
Text > Nota de Premsa de la Generalitat de Catalunya. 28 d'octubre de 2014

L'objectiu de la nova llei és contribuir als esforços internacionals per conservar el patrimoni natural i multiplicar les oportunitats que ofereix per a l'economia i la societat catalanes. Catalunya té un patrimoni natural ric i valuós, caracteritzat per una gran diversitat d'hàbitats naturals i seminaturals, que no és aliè a la pèrdua progressiva de biodiversitat global.

Catalunya té un patrimoni natural ric i valuós, caracteritzat per una gran diversitat d’hàbitats naturals i seminaturals, que no és aliè a la pèrdua progressiva de biodiversitat global. Si bé algunes espècies i determinats hàbitats s’han recuperat gràcies a les mesures de conservació i de recuperació adoptades, els experts alerten que els efectes del canvi climàtic augmentaran els riscos i la pressió a què ja està sotmesa la diversitat biològica. En aquest sentit, la protecció i la gestió activa del patrimoni natural és un element central de les estratègies i els plans d’ordenació del territori del país que esdevé, al mateix temps, un revulsiu econòmic per al territori.
 
La futura Llei de la biodiversitat i el patrimoni natural ampliarà i actualitzarà els objectius previstos en la Llei d’espais naturals, vigent des de l’any 1985. Així, la norma incorporarà i adaptarà tot el cabal legislatiu derivat dels compromisos adoptats en tractats i convenis internacionals i de les directives comunitàries, a més de simplificar el conjunt normatiu, ara dispers.
 
Els objectius de la nova norma seran els següents:

- Definir el model català de conservació del patrimoni natural. Aquest model haurà d’articular la responsabilitat pública, el paper de la societat civil, el suport de la comunitat científica i la gestió multifuncional del medi natural. 

- Simplificar i ordenar l’actual marc legal. Farà un exercici d’adaptació dels compromisos internacionals adquirits i de les normatives europea i estatal, sota el principi de simplificació i de no-introducció de càrregues addicionals a les empreses i al conjunt dels ciutadans. 

- Reforçar el lligam entre el benestar de les persones i el patrimoni natural. Garantirà que els serveis ambientals dels ecosistemes es mantinguin o es restaurin per assegurar el desenvolupament sostenible del país. 

- Garantir la compatibilitat de les activitats agràries i de desenvolupament rural en relació amb el patrimoni natural. 

- Establir instruments de planificació estratègica. Preveurà la redacció i aprovació de l’Estratègia catalana de la biodiversitat i el patrimoni natural, com a instrument de planificació principal per a les polítiques de conservació de la natura, i inclourà una articulació adequada dels objectius de conservació amb els instruments d’ordenació del territori. 

- Protegir les espècies, els hàbitats i el patrimoni geològic. Inclourà la catalogació de les espècies en funció del grau d’amenaça, raresa o endemicitat i n’establirà les mesures de protecció; regularà els centres de conservació, recuperació, sensibilització i educació ambiental; establirà mesures per eradicar o evitar la introducció d’espècies invasores, i implantarà criteris i eines per a la reintroducció d’espècies. 

- Millorar els mecanismes de governança, especialment als espais naturals protegits. 

- Definir la infraestructura verda de Catalunya i la incorporació de criteris de permeabilitat i connectivitat ecològica. 

- Introduir mesures de millora de la informació i la participació. 

- Concretar i desplegar els instruments econòmics per finançar les polítiques de patrimoni natural. 

- Contribuir a l’esforç internacional per aturar la pèrdua de biodiversitat.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies