Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

El futur Llibre Sisè del Codi civil de Catalunya inclou la custòdia del territori

Dijous 5 Març 2015 - 15:25

 
Ens agrada aquí donar notícia i comentar els avenços que fa el moviment de la custòdia del  territori. Un avenç recent i important és el fet que el Govern ja hagi traslladat al Parlament la proposta de nou llibre VIè del Codi Civil Català. En aquest llibre s’inclou, de forma pionera, el següent article:
 
Article 623-34. Contracte de custòdia del territori
1. En el contracte de custòdia del territori, de caràcter temporal i que té per objecte béns immobles, el cedent en permet totalment o parcialment l’ús o la gestió a canvi que el cessionari, una entitat que té entre les seves finalitats la custòdia del territori, hi realitzi activitats d’assessorament, de divulgació, de planificació o de gestió i millora, amb la finalitat de conservació de la biodiversitat, del patrimoni natural i cultural, del paisatge o de la gestió sostenible dels recursos naturals.

2. El dret constituït a favor del cessionari pot ser de naturalesa obligacional o real, si en compleix, en aquest cas, els requisits exigits per la llei.

3. El règim jurídic del contracte, pel que fa a la determinació de les obligacions de les parts i el seu incompliment, la durada o les garanties, és el determinat lliurement per les parts contractuals.

No m’he volgut reprimir de transcriure aquí tot l’article, perquè crec que el llenguatge jurídic que el caracteritza, sovint tant àrid per als que estem en el món de la pràctica conservacionista, és, en ell mateix, una bona mostra de l’esforç que ha suposat traslladar la idea de la custòdia des de la realitat fins a la llei. Un esforç per arribar a un consens entre moltes persones que es troben a cada banda dels dos costats conceptuals del diàleg: els promotors de la custòdia i els erudits del dret. Biòlegs i juristes, si se’m permet simplificar.

La cosa no és habitual i per aquest motiu és meritòria. O, al menys, aquesta és la meva impressió. Però quan un binomi entre idees de naturalesa molt diferent es posa a treballar de forma creativa els resultats són prometedors. (No ho dic jo. Estic pensant en el concepte de “biomi fantàstic” de Gianni Rodari. El trobareu a la wikipèdia.) Per no allargar-me: crec que tots hem de voler que aquest Llibre VIè passi aviat i amb èxit pel Parlament de Catalunya i que puguem treure-li el profit en el nostre terreny pràctic de promoció de la custòdia del territori.

Els avantatges seran molts. En primer lloc per a la solidesa dels nous acords de custòdia i per a la renovació dels antics. Però també perquè el redactat (i aquesta és la seva gran virtut) és prou ampli perquè aquesta solidesa jurídica arribi a les formes de custòdia més especials, com són els acords que afecten el domini públic hidràulic o els de custòdia agrària que vetllen per la conservació de la biodiversitat fins i tot condicionant les pràctiques i mètodes de producció i la comercialització dels productes de l’explotació de la terra.

I si els acords de custòdia es poden redactar de forma més sòlida, això ajudarà també a avançar en l’homologació d’aquests acords, és a dir en la seva caracterització administrativa, que tots sabem que és un pas necessari per arribar a una discriminació fiscal positiva a favor de la custòdia. Un nou objectiu per generar diàlegs fantàstics a la recerca del consens entre punts de vista diferents i enriquidors.

 
Més, sobre...: opinio , codi civil catala
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies