Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

20 mesos desplegant el programa "Sèlvans" d'Acciónatura

Dijous 8 Octubre 2015 - 11:24


Acciónatura fa balanç de 20 mesos treballant sobre una "Xarxa de Boscos d'Alt Valor Natural". Molta feina feta, amb resultats molt motivants!! 
Programa “Selvans” de Acciónatura, treballant sobre una “Xarxa de Boscos d'Alt Valor Natural” a Catalunya.
 
1. Des del programa “Sèlvans” hem diagnosticat una potencial “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural” per Catalunya de 27.497 hectàrees, un 2,26% de la superfície arbrada de Catalunya, repartida en 1.199 unitats (“rodals” en termes forestals). La superfície de la Xarxa seria equivalent a 2,75 vegades l’extensió del municipi de Barcelona. 

2. Aquesta Xarxa estaria conformada sobre tot per boscos madurs i santuaris forestals amb potencial vocació de deixar-se a evolució natural, sense intervenció, o amb una mínima gestió específicament orientada a la conservació de la seva biodiversitat. 

3. Ampliant i aprofundint en les tasques dutes a terme, des del programa “Sèlvans” preveiem que es podria completar i definir aquest “casc antic” dels boscos de Catalunya com cobrint entre un 3%-5% de la superfície arbrada de Catalunya, amb una necessitat urgent d’avançar en la seva conservació. 

4. Es tracta d'una diagnosi sense precedents a nivell de Catalunya o resta de l’Estat, sobretot degut a un plantejament que va més enllà d'una acció d'inventariat. Es tracta d’un plantejament orientat clarament cap a l'aplicació pràctica i urgent de la conservació i custòdia d'un patrimoni natural excepcional i irreemplaçable.

5. Els promotors aspirem a convertir aquesta “Xarxa de Boscos d’Alt Valor Natural” en pilar d’una infraestructura verda clau, alhora que dinamitzadora i configuradora d’un desenvolupament rural sostenible. Remarquem que l’existència i el treball sobre aquesta Xarxa és totalment compatible amb els aprofitaments fustaners sostenibles i la necessària gestió activa de la restant gran part dels boscos de Catalunya. 

6. Una de les prioritats de la Xarxa és compaginar la preservació d’aquest “casc antic” dels boscos amb els interessos i necessitats de la corresponent propietat forestal. Per això, treballem la preservació dels rodals estretament i en conversa directa amb la respectiva propietat forestal mitjançant acords de custòdia, sistemes de compensació i compra de drets de tala, i la valorització dels seus serveis ambientals (sobretot terapèutics, seguint l’exitosa experiència al Japó en relació als “banys de bosc” o “shinrin-yoku”), en combinació amb la seva inclusió en figures o instruments de màxima protecció. 

7. Entre els sistemes de conservació que estem treballant, destaquem una proposta pròpia del programa, que és la configuració de “reserves forestals voluntàries”, on la propietat forestal es compromet, de forma voluntària i per estima o afecte cap aquests ecosistemes, a prioritzar els valors ecològics i de biodiversitat dels seus boscos. En aquests acords la propietat no espera cap compensació econòmica imminent a canvi de la conservació, però des del programa Sèlvans volem treballar perquè aquesta figura pugui gaudir a mig termini de certs avantatges fiscals o d’altra tipus (p.e. puntuació afegida en la sol·licitud d’ajuts forestals o del medi rural). 

8. Pràcticament un 40% de la Xarxa diagnosticada (unes 11.000 hectàrees) no disposa actualment de cap tipus de garantia de conservació, a més d’incloure la majoria dels boscos destacats p.e. a l’Inventari de Boscos Singulars de Catalunya. Davant aquesta urgència, des del programa Sèlvans estem avançant en la custòdia efectiva de quasi casi 7.000 hectàrees d’aquestes 11.000 (un 25% del total de la Xarxa), aplicant diferents fórmules, mitjançant 68 acords amb la propietat consolidats (13), en tràmit (33), o amb una primera entesa (22). 

9. Acciónatura i l’Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona, entitats promotores del programa Sèlvans, fem una crida a la societat per ajudar a preservar amb urgència un patrimoni natural únic, sobre tot mitjançant la via d’implicació que oferim des d’Acciónatura en forma de la iniciativa CompensaNatura, a www.compensanatura.org  També animem a més actors locals a sumar-se a un necessari esforç col·lectiu, especialment en aquella propietat forestal pública o privada que considera que el seu bosc pugui tenir un alt valor natural, de cara a considerar alternatives per a la seva valorització, compatibles amb la seva conservació. 

10. El treball desenvolupat des de finals de 2013 fins a la data ha comptat amb la col·laboració de Fundación Biodiversidad i la Diputació de Barcelona.

El projecte té el suport de la Fundación Biodiversidad i la Diputació de Barcelona, així com l'Institut de Medi Ambient de la Universitat de Girona. Des d'Acciónatura agraeixen el seu suport durant aquests 20 mesos, i també als ens gestors d'espais naturals amb que han interactuat fins ara, administracions públiques de diferents nivells, i a la propietat forestal privada, per fer possible el desplegament pràctic de l'enorme repte que suposa preservar el "casc antic" dels nostres boscos.

Podeu descarregar informació bàsica sobre el resultats del projecte en PDF fent clic als següents enllaços:

PDF Resum 20 mesos del programa Sèlvans
PDF informació complementària del desplegament del progrmama Sèlvans

Text i imatges: Acciónatura
Més, sobre...: accionatura , selvans , bosc , seguiment
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies