Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Eines per millorar la qualitat de la custòdia del territori

Dimarts 1 Desembre 2015 - 12:36

Al llarg de l’any 2015 la XCT ha anat elaborant eines per a millorar la qualitat de la custòdia del territori en el marc del projecte “Mejorando la custodia. Desarrollo de compromisos hacia estándares de calidad en custodia del territorio” finançat per Fundación Biodiversidad.
La qualitat de la custòdia és fonamental per a fer una conservació efectiva a llarg termini i serà la base per a un futur marc d’incentius fiscals. Per això la XCT ha posat a disposició de les entitats membres els següents recursos:
 
Actualització de la Guia de Bones Pràctiques: Actualització dels continguts i format del principal document de la XCT per a fomentar les bones pràctiques a les entitats de custòdia. La Guia de bones pràctiques és un document extensiu, que inclou, entre altres, recomanacions, consells, recursos, materials d’exemple, orientacions sobre com elaborar documents o com treballar. Aquesta informació, molt útil per a la concreció de les bones pràctiques en el treball de les entitats, també requereix d’un treball de síntesi per a poder albirar quines són les recomanacions principals per a realment fer un salt qualitatiu en la manera de treballar (per això posteriorment s’ha publicat el Manual d’Implantació).

Publicació d’un Manual d’Implementació de Bones Pràctiques: El Manual d’aplicació resumeix la Guia i ressalta allò més rellevant per a prioritzar per on començar a treballar a l’hora de implantar les bones pràctiques en la realització d’acords i en la gestió dels projectes de custòdia. Així, per a cada grup de bones pràctiques s’ha resumit les seves recomanacions i recursos principals en un esquema. El resultat és aquest Manual d’implementació que pretén orientar a les entitats sobre com començar a aplicar les Bones pràctiques.

Eina On-line de Gestió d’Acords de Custòdia (EGAC): Aquesta base de dades on-line ja està disponible per a treballar totes les fases de la gestió d’un projecte de custòdia seguint les bones pràctiques desenvolupades en els manuals anteriors. Totes les entitats membres de la XCT disposen d’un usuari administrador per a començar a utilitzar aquesta eina i un manual bàsic de funcionament, només cal que ho sol·licitin. La web de l’EGAC és la següent: acords.xct.cat 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies