Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

La recuperació de pastures i la producció de biomassa forestal a la vall de Camprodon

Dimecres 2 Desembre 2015 - 15:36

L’Associació de Propietaris de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon presenta els resultats obtinguts en l’avaluació de les metodologies i els costos d’actuacions del seu projecte pilot per a la recuperació de pastures i la producció de biomassa forestal a la vall de Camprodon.
Aquest projecte, dut a terme conjuntament entre l’Associació de Propietaris i Propietàries de Finques Rústiques de la Vall de Camprodon i la Fundació Catalunya - La Pedrera, parteix de la necessitat de facilitar als propietaris de finques rústiques i als seus gestors, principalment de zones de muntanya, informació sobre les millors tècniques disponibles per a la recuperació de pastures i la producció de biomassa forestal. El projecte ha permès estudiar les principals problemàtiques de degradació i pèrdua de pastures en zones de muntanya i plantejar diferents metodologies per a la seva recuperació.

Els resultats obtinguts en el Projecte pilot configuren una base contrastada per a la planificació estratègica d’aquelles accions futures de gestió forestal i de gestió de pastures del sector forestal privat de la vall.

Dels resultats obtinguts, deriven les recomanacions sobre les millors tècniques disponibles en cada cas i el seu cost per unitat de superfície. Igualment, s’ha estudiat la possibilitat d’implementar la producció de biomassa forestal primària com a eina complementària a la gestió forestal i a la recuperació de pastures amb la finalitat d’obtenir uns ingressos complementaris que permetin compensar l’alt cost que tenen aquest tipus d’actuacions en zones de muntanya.

Igualment, s’ha estudiat la possibilitat d’implementar la producció de biomassa forestal primària com a  eina complementària a la gestió forestal i a la recuperació de pastures amb la finalitat d’obtenir uns  ingressos complementaris que permetin compensar l’alt cost que tenen aquest tipus d’actuacions en zones de muntanya.

Així mateix es desprèn que, tot i obtenir uns ingressos complementaris, les dificultats d’accedir a les finques i els majors costos per unitat de superfície derivats de l’orografia fan que el resultat econòmic d’aquestes actuacions sigui negatiu en la majoria dels casos, si bé la valoració dels propietaris és positiva perquè s’ha aconseguit millorar el resultat de l’actuació per a l’objectiu principal plantejat. Finalment, amb aquest projecte es constata que les dificultats per a la gestió forestal en zones de muntanya en comprometen la viabilitat, i és del tot necessari que les administracions competents  implementin mesures de suport per evitar que continuï la degradació d’espais forestals en aquestes zones amb la pèrdua de productivitat farratgera i de qualitat ambiental i paisatgística que això comporta.

Per llegir l’article complet, que ha estat publicat a la Revista Silvicultura núm. 71, el podeu descarregar aquí.

El text ha estat extret del mateix article.


 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies