Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

CONSERVACIÓ.CAT presenta un full de ruta amb 88 actuacions necessàries per conservar el patrimoni natural de Catalunya

Dijous 3 Març 2016 - 12:46

CONSERVACIÓ.CAT és un col·lectiu de més de 100 professionals que neix per influenciar i millorar les polítiques de gestió del nostre patrimoni natural.

Coincidint amb el Dia Mundial de la Vida Silvestre, el nou col·lectiu de professionals de la conservació de la natura CONSERVACIÓ.CAT, ha presentat el seu Pla d'Acció per a la conservació del patrimoni natural a Catalunya. Aquest pla, agrupat en 7 àmbits temàtics, proposa 88 accions per a garantir els valors i el potencial present i futur de la natura, al nostre país. Els 7 eixos en els que cal incidir són:

1- Crear noves estructures organitzatives i institucionals per millorar la governança del patrimoni natural.
2- Establir el marc legal i aprovar i desenvolupar les estratègies necessàries per garantir la conservació del patrimoni natural a Catalunya.
3- Aprofundir en el coneixement del patrimoni natural i la biodiversitat de Catalunya.
4- Planificar i gestionar eficaçment els espais naturals protegits i els diferents elements que componen el patrimoni natural del país.
5- Garantir i concretar la prevalença i transversalitat del patrimoni natural en les polítiques sectorials.
6- Considerar el valor del patrimoni natural en l’economia catalana, reforçar el finançament de la conservació i atendre la responsabilitat exterior de Catalunya en la conservació de la biodiversitat global.
7- Millorar la comunicació, la formació i l’educació envers el patrimoni natural, afavorint la implicació de la societat en la conservació de la natura.

De les 88 accions del full de ruta de CONSERVACIÓ.CAT, algunes ja han estat incorporades en la proposta d'acció del nou Govern català, com ara crear una Agència del Patrimoni Natural de Catalunya o aprovar la Llei del patrimoni natural i la biodiversitat. Des del col·lectiu però, també es proposa apostar fermament per altres accions prioritàries, concretament:

Aprovar l’Estratègia catalana de conservació i ús sostenible de la diversitat biològica i geològica.
- Aprovar el Catàleg de fauna amenaçada amb caràcter d'urgència, i els plans de recuperació de les espècies més amenaçades.
- Aprovar l'Estratègia contra les espècies exòtiques invasores.
- Recuperar amb urgència els recursos destinats a les polítiques de conservació del patrimoni natural.
- Articular un model de gestió del Sistema d'ENP i reforçar els recursos de la Xarxa de Parcs i els consorcis de gestió.
- Aprovar la Xarxa de boscos d'evolució natural i preservar estrictament els boscos centenaris.
- Adoptar mesures urgents de salvaguarda de l'agrobiodiversitat i dels coneixements ecològics tradicionals.
- Aprovar una Estratègia de finançament de la política de patrimoni natural.
- Adoptar mesures de fiscalitat ambiental i de distribució dels recursos públics que fomentin la conservació del patrimoni natural.
- Informar periòdicament sobre l'estat i tendències del patrimoni natural i la biodiversitat i el deute ecològic.
- Fomentar la coresponsabilitat social catalana en la conservació de la natura.

Territorialment, el Pla d'acció de CONSERVACIÓ.CAT també identifica accions necessàries específiques per a aquells àmbits naturals del país amb problemes de conservació més complexos:

EL RIU EBRE, EL DELTA I ELS SISTEMES NATURALS QUE HI ESTAN RELACIONATS: Cal elaborar i executar un pla d'acció que abordi els nombrosos problemes del sector, com la subsidència del Delta, el retrocés de la línia de costa, el progrés de la falca salina, la disminució de cabals, de sediments i de matèria orgànica, la pèrdua d'hàbitats, l'expansió d'espècies exòtiques invasores i la vulnerabilitat davant el canvi climàtic.

LA PLANA DE LLEIDA I ELS SISTEMES ESTEPARIS: Cal accelerar les mesures ambientals ja previstes a les Declaracions d'Impacte Ambiental dels nous projectes de regadiu (Segarra-Garrigues, Algerri-Balaguer) i posar en marxa els plans de gestió dels espais inclosos a la xarxa Natura 2000.

L'ALTA MUNTANYA PIRINENCA: S'han d'adoptar mesures urgents en aquest àmbit, especialment vulnerable al canvi climàtic, que pateix l'abandó de la ramaderia extensiva, l'increment de l'ús públic, la disminució de la innivació, la presència d'espècies exòtiques (flora, peixos,...), etc.

L'ÀMBIT METROPOLITÀ DE BARCELONA: S'han de reforçar les mesures de protecció, de planificació i de gestió dels espais naturals més emblemàtics i de les seves connexions ecològiques amb l'entorn territorial, per fer front a les enormes pressions que suporten, i que puguin continuar aportant els serveis imprescindibles per al benestar de la concentració de població més important del país.

L'ÀMBIT MARÍ I LITORAL: Cal una estratègia de conservació marina i aplicar-la perquè faci front, entre d'altres, als efectes de la transformació del litoral, la contaminació d'origen terrestre, la destrucció d'ecosistemes per la pesca d'arrossegament, la manca d'una xarxa eficient de reserves marines, la protecció de platges sorrenques enfront a l'erosió i l'increment de la navegació i les activitats de lleure.

LES MUNTANYES I SISTEMES NATURALS LITORALS I PRELITORALS MEDITERRANIS DEL CAMP DE TARRAGONA: Cal potenciar el paper dels espais naturals protegits i altres elements del patrimoni natural d'aquesta regió i convertir-los en elements clau per reequilibrar la forta polaritat i els impactes del sector industrial i el turisme de costa.

Aquest Pla d'Acció és la targeta de presentació de CONSERVACIÓ.CAT, un col·lectiu que neix amb la voluntat de convertir el patrimoni natural en una prioritat de país. S’erigeix com un grup de pressió que, des del criteri tècnic i professional, busca influir en les polítiques i les actuacions relacionades amb la conservació i gestió del patrimoni natural.

CONSERVACIÓ.CAT és un col·lectiu expert i independent composat en aquests moments per 108 professionals procedents de disciplines diverses com ara la biologia, la geografia, les ciències ambientals, l’urbanisme, les ciències econòmiques, l’enginyeria forestal, la geologia o el periodisme.

Fins al moment, el col·lectiu ja ha assolit un cert grau d'influència política arran de la ronda de presentacions als grups parlamentaris del primer document que va elaborar fa uns mesos: "La Biodiversitat i el Patrimoni Natural de Catalunya. Estat actual i el reptes de futur". Els dos documents estratègics elaborats fins ara estan disponibles per a descàrrega des del web conservaciocat.org.

Text > Nota de premsa editada per CONSERVACIO.CAT

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies