Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Bases per a un sistema d’acreditació de la custòdia del territori

Dimecres 5 Abril 2017 - 13:17

La custòdia del territori ha fet una gran evolució tant en nombre d’acords i superfície, com en nombre d’entitats i altres organitzacions i persones involucrades. També ha estat reconeguda com a mecanisme d’èxit per a la gestió i conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic, com ho avala la Llei 42/2007 de 13 de desembre de patrimoni natural i biodiversitat, o la recent regulació del contracte de custòdia del territori en el codi civil de Catalunya.
 
Per a la seva consolidació a llarg termini, però, és necessari el recolzament tant de les administracions públiques, especialment a nivell financer, com el reconeixement social. Ho demostra la major experiència de països com Estat Units i Canadà, on l’increment espectacular d’aquests instruments ha estat a rel de l’aparició d’incentius fiscals quantiosos per les persones propietàries de les finques privades que els subscriuen. I a on una part important dels fons que reben les entitats per desenvolupar els seus projectes són d’origen privat.
 
Per aconseguir-ho és essencial poder demostrar la qualitat i l’efectivitat de la custòdia del territori com a garantia de la seva utilitat social. Per una banda, les administracions tenen el deure d’administrar els recursos públics de forma adequada, ja sigui mitjançant ajudes, esquemes d’incentivació fiscal o sistemes de mercat de nova gestació. Per altra banda, la mateixa exigència de qualitat i efectivitat és necessària per aconseguir el reconeixement social que ha de permetre la captació de recursos privats, i inclús perquè la conservació sigui una opció atractiva pels propietaris de finques privades. A més hi ha una gran diversitat d’organitzacions públiques o privades sense ànim de lucre que fan accions de custòdia, així com múltiples formes d’actuar.
 
Per tant és necessari establir els mecanismes que permetin identificar les iniciatives que tenen la qualitat i la permanència en el temps necessàries, i el grau de seguretat jurídica adequat.
 
En l'informe s’analitzen tant els criteris que s’haurien de tenir en compte per a garantir la qualitat i l’efectivitat, com els diferents sistemes que ho podrien acreditar. Aquests poden ser diversos: referits a les entitats o als acords, amb un caràcter més o menys restrictiu, amb efectes constitutius o informatius, amb naturalesa i gestió pública o privada, o participada, etc.
 
També aborda diversos aspectes a tenir en compte a l’hora d’implementar-los, ja sigui en la forma de registre públic o de sistema d’acreditació privat, i està dirigit a responsables de polítiques, professionals, tècnics i voluntaris de les xarxes i entitats de custòdia del territori.
 
Us podeu descarregar l'informe en el següent enllaç. H estat elaborat en el marc del projecte "Compromiso de la custodia del territorio: cómo garantizar el cumplimiento de los acuerdos a largo plazo", finançat per a Fundación Biodiversidad. Aquest projecte ens ha permès treballar alguns aspectes clau per a seguir avançant en l’aplicació de la custòdia del territori, consulteu la resta de resultats

Per a més informació i/o suggerències podeu contactar amb Montse Masó a través de mmaso@custodiaterritori.org
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies