Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Altres reptes, altres àmbits

Dijous 20 Juliol 2017 - 18:06

   
 
El passat 4 de juliol, al Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, es va exposar i debatre formalment la novetat que suposa que el contracte de custòdia del territori figuri en el Codi civil de Catalunya. Entrarà en vigor l'1 de gener de 2018. No parlaré aquí del Codi civil, però sincerament penso que aquest fet marca una punt d'inflexió, un abans i un després. Després de quasi 15 anys d'existència de la XCT, la custòdia definitivament és de tothom, és de la societat, és de la llei. La XCT ho ha de tenir en compte.
 
Tanmateix, en el terreny de la incidència política encara hi queden reptes prou importants, com ara l'establiment d'un registre públic d'acords de custòdia a Catalunya (ja hi ha un primer esborrany preparat per un grup tècnic conjunt de la DG de Polítiques Ambientals i la XCT). Immediatament, cal posar tota l'energia en aconseguir algun sistema de facilitats fiscals a favor dels propietaris de custòdia. Aquest és l'objectiu del programa pilot que la XCT s'ha proposat dur a terme amb l'ajut del LIFE European Land Conservation Network.
 
Però, a més d'aquests i altres reptes fonamentals per a la consolidació de la custòdia del territori a qualsevol lloc (legalitat, fiscalitat...), una de les particularitats de Catalunya és que aquesta eina de conservació està conquerint nous àmbits, més enllà de la custòdia “clàssica”. Un exemple important és la custòdia municipal, i com els poders locals hi troben solucions a certs problemes concrets, o com els serveix per promoure la implicació directa de la gent en la conservació. Aquesta realitat política requereix treballar sobre la normativa administrativa en vigor, adaptar-s'hi o proposar-hi millores, i també trobar solucions de finançament a llarg termini.
 
I també hi ha la custòdia agrària, la forestal o la marina, que més que actuacions directes de conservació de la natura per part de les entitats, allò que persegueixen és el canvi de comportament de les explotacions. Estem, doncs, en el àmbit del desenvolupament sostenible, inclosa l'adaptació al canvi climàtic i el foment de les energies renovables.
 
La clau, des del meu punt de vista, és fer xarxa. La xarxa fa virtut d'un inconvenient, la tradicional atomització del tercer sector ambiental, i permet augmentar la dimensió sense perdre la personalitat de les entitats més petites. Però fer xarxa també significa que cal donar serveis de qualitat a les entitats membres. Per això la XCT i la XVAC s'entenen bé, perquè comparteixen clarament aquest objectiu. Òbviament, la conservació de la natura no només es basa en la custòdia, sinó que el voluntariat és una altra de les eines necessàries que cal potenciar. La XVAC ha de créixer i professionalitzar-se. Jo he tingut la sort de ser el primer coordinador conjunt de les dues entitats. I he de dir que he comprovat el potencial que aquesta aliança representa. És més: seria molt convenient anar creixent i sumant encara més. El tercer sector ambiental de Catalunya hi guanyarà molt d'estar unit i créixer d'aquesta manera, sense perdre la idiosincràsia de ningú.
 
He volgut parlar d'aquests nous reptes i d'aquests nous àmbits just en el moment que deixo la coordinació de la XCT i de la XVAC. Després de tres anys i mig he decidit acceptar una oferta de l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona i anar-hi a treballar per un turisme sostenible i més economia verda a la capital. És per tant un bon moment per fer balanç, però també per projectar mirades cap al futur d'aquestes dues xarxes, com he volgut fer en aquest escrit. Les dues tenen actualment un sol equip molt professional i molt compromès, cosa que fa que el coordinador sigui precisament la peça més fàcil de canviar del mecanisme.
 
Per força he d'acabar agraint molt sincerament la gran col·laboració, sintonia i positivitat de tantes persones que he trobat durant aquests anys, tant de l'equip i dels òrgans (Consell i Junta), com de les entitats membres o de l'administració. Entre tots hem fet una bona feina al servei del bé comú, una feina que segueix endavant.
 
Sergi Marí
@sergimari
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies