Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Crònica de la Jornada Tècnica "Conservació dels prats de dall" organitzada pel GTCA

Dijous 2 Novembre 2017 - 13:24

Durant la jornada es va destacar que els prats de dall reuneixen una sèrie de característiques que fan que la custòdia del territori sigui una eina molt útil per millorar-ne la seva conservació i restauració.
 
Els prats de dall són hàbitats seminaturals de gran riquesa florística i amb una elevada fauna insectívora associada, històricament mantinguts pels ramaders mitjançant una sèrie de pràctiques pradenques com el dall, la irrigació o la pastura controlada. A la vegada, aquesta gestió permet l’explotació agrícola tradicional i, a finals d’estiu i a la tardor, els prats poden ser aprofitats com a pastura, que actua com a redall.

Malauradament, la pèrdua de rendibilitat del sector primari i la general migració a les ciutats, han causat la disminució de l’activitat ramadera extensiva i l’abandonament de molts prats de dall en les últimes dècades. D’aquesta manera, els terrenys abans rics en interessants comunitats vegetals i animals, són envaïts per herbes i espècies llenyoses que acaben desplaçant les espècies representatives del prat de dall i reduint-ne molt la seva biodiversitat.

La seva importància ecològica no rau únicament en la biodiversitat, sinó també en els aspectes positius que, com a espais naturals oberts, ofereixen en matèria de prevenció d’incendis. Els prats de dall han de ser objecte de maneig per tal de garantir-ne la seva recuperació i conservació. Per aquest motiu, l'IAEDEN, a través del Grup de Treball de Custòdia Agrària de la XCT, va organitzar la Jornada tècnica: Conservació dels Prats de dall. Estudis i experiències en el maneig a Catalunya, que va tenir lloc el passat 7 d’octubre a Sant Climent Sescebes. La jornada va permetre compartir estudis i experiències de gestió que s’han desenvolupat a diferents indrets de Catalunya, i va ampliar així el coneixement dels professionals implicats en la seva conservació.

La jornada va iniciar amb un repàs de les iniciatives del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, de la mà d'Andreu Salvat, que va parlar de les característiques comunes dels prats de dall i dels fenòmens que condicionen aquests hàbitats. A continuació, Bernat Perramon va compartir mètodes de diagnosi de l'estat ecològic d'un prat de dall, tot posant-nos al dia de la situació i el pla de treball del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.

Els casos de recuperació de prats de dall a l'Albera, van ser introduïts per Marta Ball-llosera i Joan Font, que van plantejar diferents problemàtiques trobades a l'hora de gestionar i executar la restauració d'aquests hàbitats. Entre aquests, destaquem la desconnexió general que presenten els i les actuals propietàries de les finques, que sovint desconeixen l'interès ecològic d’aquests tipus d’hàbitat o inclús ignoren la seva localització. Aquest fet, combinat amb la naturalesa de les finques, que acostumen a ser petites, aïllades i amb múltiples propietaris, dificulten l’organització de grans projectes de custòdia que ataquin holísticament una zona. Fomentar la unió de terratinents, com indica el cas de l'Associació de propietaris de finques rústiques de la Vall de Camprodon, suposa una bona iniciativa per enfortir estratègies de gestió de prats de dall des del sector dels propietaris.

Per altra banda, s’han dut a terme recerques experimentals amb l’objectiu de construir una metodologia per a la recuperació de prats de dall abandonats a partir de prats de dall en bon estat, que actuarien com a donadors. Els resultats van ser presentats per Carme Casas, que va compartir l'experiència pilot de Collsacabra, liderada per Paisatges Vius.

Les entitats de custòdia i els Parc Naturals no són les úniques treballant en la conservació dels Prats de Dall, sinó que també s’estan desenvolupant iniciatives des de l’administració local, com és el cas de Cassà de la Selva i Castelló d’Empúries.

La jornada va acabar amb un animat debat, on la inquietud predominant del públic i dels i les ponents va ser la metodologia a seguir en una zona on cal implementar un prat de dall des de zero, però on també va haver temps de discutir sobre les peculiaritats florístiques de prats de dall de diferents zones.

Des de la Xarxa de Custòdia del Territori valorem molt positivament la jornada i esperem poder oferir a les iniciatives en marxa les eines per enfortir els seus projectes de recuperació i manteniment de prats de dall. Així mateix, destaquem que els prats de dall reuneixen una sèrie de característiques (alt interès natural, alt abandonament, propietats petites...) que fan que la custòdia del territori sigui una eina molt útil per millorar-ne la seva conservació i restauració.

 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies