Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Ja és aquí el VII inventari d’acords i entitats de custòdia de Catalunya

Dimarts 5 Desembre 2017 - 17:00

El VII Inventari compta amb 765 acords i 69 entitats i mostra la bona salut de la custòdia a Catalunya.
 
Acabem de publicar una nova edició de l’inventari d’acords i entitats de custòdia del territori a Catalunya. El VII inventari és un resum de tots els acords de custòdia vigents a Catalunya a data de setembre de 2017 i ens serveix per fer una radiografia de l’estat de la custòdia a Catalunya. En aquesta edició hem recollit informació de 765 acords en total, 76 nous respecte l’inventari anterior. La disminució en el nombre absolut d’acords respecte el VI Inventari (844 acords) es deu en gran mesura a una avaluació crítica dels acords inclosos en la darrera edició. Així, s’han exclòs prop de 150 acords que no complien uns requisits mínims de custòdia o bé s’arrossegaven d’anteriors edicions de l’inventari per problemes de comunicació amb les entitats afectades però que ja no eren vigents. Una situació similar s’ha viscut amb les 69 entitats incloses, doncs en aquesta ocasió hem exclòs totes les entitats que no tinguin acords vigents en l’actualitat, amb la intenció que l’inventari descrigui l’activitat que es duu a terme en el moment que és publicat. Trobem que aquest exercici és essencial si volem que l’inventari reflecteixi una situació el més realista possible sobre l’estat de la custòdia al nostre país. Podeu trobar-ne tots els detalls a l’informe publicat al nostre web.

Per primera vegada publiquem la cartografia de l’inventari simultàniament a l’informe. Estem satisfets d’haver aconseguit incloure-hi el 74% dels acords inclosos en l’inventari, però creiem essencial avançar cap al 100% dels acords cartografiats. La cartografia és una eina molt útil per a la custòdia, tant des de la perspectiva de les entitats com de la XCT i altres organismes territorial. A nivell de les entitats, permet tenir un millor coneixement dels acords gestionats, així com diverses característiques dels mateixos que s’obtenen de forma immediata amb la cartografia, com la superfície coberta, el solapament amb espais protegits, presència d’hàbitats d’interès... Una bona cartografia de l’inventari permetria, a més, una obtenció de dades molt més eficient i rigorosa. A nivell territorial ens permet veure fàcilment la distribució de la custòdia al territori, la seva incidència en espais protegits, etc. A més ajuda a comunicar-nos amb els agents implicats i aporta rigor a l’hora de descriure la nostra activitat. Podeu trobar la cartografia de l’inventari en format SIG al següent enllaç, així com alguns resums interessants en format pdf i jpg. Essent conscients que el format SIG pot no ser fàcil d’utilitzar per a tothom, des de la XCT treballem per fer-lo disponible en format interactiu des del web.

Com podreu veure, l’informe té molt material gràfic i està separat en seccions per facilitar-ne la seva consulta. Us animem a fer-hi una ullada!
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Últimes Notícies