Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Voluntariat universitari amb les entitats ambientals

Dimarts 12 Desembre 2017 - 22:26

Les Universitats promouen a les seves comunitats espais de participació per poder establir experiències de voluntariat amb entitats, aprendre i contribuir a l'edificació d'una universitat més solidària i compromesa amb la societat civil. L'enfortiment del vincle entre entitats ambientals i universitats també pot ser una oportunitat per a les entitats.
La Universitat de Barcelona compta amb el servei Voluntariat UB, que planteja diverses formes de col·laboració. Actualment no té un vincle amb entitats ambientals, i per aquest motiu ha expressat interès a establir-ho.

El Servei té acords amb algunes entitats, que realitzen crides de voluntariat per als seus projectes. Les persones interessades, estudiants, docents, exalumnes o personal no docent de la UB reben aquestes crides a través de la pàgina de voluntariat UB i del butlletí. En el cas d'estudiants que desitgen un reconeixement de crèdit, aleshores Voluntariat UB marca uns requisits: el voluntari o voluntària ha de rebre una formació, desenvolupar un projecte amb seguiment i presentar una memòria de l'activitat realitzada.

Alguns departaments d'algunes facultats han incorporat la modalitat d'Aprenentatge Servei en algunes matèries: es tracta d'aprenentatge que els estudiants assoleixen a través de la seva participació en una entitat. Per aconseguir una implementació adequada cal trobar la convicció del professorat, la necessitat elaborar documentació amb indicacions sobre els processos recomanables a seguir en els projectes d'ApS, incrementar entre els estudiants el coneixement, la participació i, sobretot, el reconeixement del sentit que pot tenir l'aprenentatge servei com a part de la formació universitària, construir un teixit aplegui universitat i entitats disposades a col·laborar.

En un primer moment la Xarxa de Voluntariat Ambiental s'ofereix a fer arribar les vostres crides a Voluntariat UB. Si alguna entitat té interès a establir una relació directa amb el servei, pel que fa a les crides puntuals, o el voluntariat més estable amb reconeixement de crèdits pot contactar amb Enrique Garcia Herranz. Per desenvolupar programes d'APS en el marc de la Universitat, cal contactar amb l'Oficina d'Aprenentatge Servei a aps@ub.edu .

La Universitat Pompeu Fabra compta amb el servei UPF Solidària, nascut a partir de la plataforma formada per estudiants, professorat i membres del PAS de la Universitat, que van acordar impulsar les activitats de solidaritat a la UPF, de manera participativa, transversal i compromesa.
La UPF Solidària gestiona projectes com la Campanya UPF Solidària, per la promoció del voluntariat, el contacte amb entitats, la participació en xarxes de solidaritat universitàries, i la informació i assessorament a la comunitat universitària en matèria de cooperació
També en aquest cas no tenen establerts lligams amb entitats ambientals, però expressen el seu interès a fer-ho. Cal dir que la UPF compta també amb el servei UPF Sostenible per la promoció de la sostenibilitat en la universitat.
Ens plantegen dues possibles formes de col·laboració: d'una banda fer difusió a través de seves xarxes de les crides de les entitats ambientals, o bé signar un conveni de voluntariat per tal que els estudiants de la UPF puguin obtenir crèdits per aquesta col·laboració. En aquest cas cal especificar les hores de formació, el calendari d'activitats del voluntariat (quina disponibilitat han de tenir els estudiants, per exemple hores/setmana, tardes, matins....), i com es realitza el seguiment i avaluació per part de l'entitat del voluntari.

La Fundació Autònoma Solidària és un espai amb el que la Universitat Autònoma vol promoure la formació de ciutadania compromesa. Afavoreixen la participació de la seva comunitat amb les entitats, aspiren que el coneixement reverteixi sobre les entitats i per això els interessa establir-hi relació. A través de les experiències de voluntariat o amb l'elaboració de treballs de grau amb les entitats, consideren que es pot assolir un aprenentatge més significatiu que el treball en altres àmbits.
Han desenvolupat un projecte ambiental, en el que han definit com a missió dedicar a la millora ambiental del seu campus. Aquesta decisió marca les entitats ambientals amb les que poden col·laborar. Han treballat amb Ico, col·loquen periòdicament caixes niu, i tenen en projecte d'elaborar una guia de les aus presents en el campus. Estan oberts a col·laboracions però sempre ha de ser de projectes sobre el seu espai.

Des de la xarxa XVAC-XCT farem difusió de les entitats i de les crides de voluntariat en l'àmbit universitari, com a primer pas per establir vincles d'altra tipologia.
 
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies