Inici > actualitat i mitjans > notícies

Titular notícies

Oberta la convocatòria de la Fundación Biodiversidad per a la realització de projectes en matèria d’adaptació al canvi climàtic

Dijous 11 Gener 2018 - 15:11

  
Fundación Biodiversidad han publicat la convocatòria d’ajuts per a projectes d’adaptació al canvi climàtic.

- Qui s’hi pot presentar:
- Entitats i organitzacions sense ànim de lucre d’àmbit estatal o bé d’àmbit regional o local que participin en xarxes o programes de caràcter estatal o comunitari.
- Organismes públics d’investigació, universitats públiques
- Administracions públiques i entitats locals
- Entitats mercantils o altres persones físiques o jurídiques

- Dotació màxima de la convocatòria: 2.000.000€

- Import màxim concedit per projecte: 120.000€. Aquest no podrà superar el 70% del total del pressupost del projecte presentat. En el cas d’empreses, el cofinançament és màxim d’un 50%.

- Data límit per presentar-se: 31 de gener de 2018 (14:00 h). Els projectes han de finalitzar abans del 30 de juny del 2019

- Els projectes hauran de complir, almenys, una de les condicions següents:
- Tenir un caràcter suprautonòmic, portant-se a terme en un àmbit superior al de la Comunitat o Ciutat Autònoma.
- Desenvolupar-se en el medi marí.
- Desenvolupar-se en espais protegits definits i regulats amb caràcter bàsic en la legislació estatal, sempre que formin part d'una xarxa d'àmbit estatal o comunitari.

LÍNIES D’ACTUACIÓ. La convocatòria preveu 4 línies d’actuació. Els projectes presentats s'han d'ajustar a una d'aquestes línies:
1. Generació i anàlisi de coneixement en matèria d'avaluació d'impactes, vulnerabilitat i adaptació en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC). Dotació màxima: 600.000 €

2. Desenvolupament de projectes demostratius i d'aprenentatge en matèria d'adaptació al canvi climàtic en els sectors, sistemes, recursos i territoris geogràfics considerats en el PNACC. Dotació màxima: 500.000 €

3. Mobilització d'actors: transferència, participació, informació, comunicació, conscienciació i capacitació en matèria d'adaptació al canvi climàtic. Dotació màxima: 500.000 €

4. Foment del desenvolupament i implementació de plans i estratègies locals i empresarials d'adaptació o incorporació d'estudis de riscos climàtics a plans, programes i projectes en l'àmbit municipal, a través d'anàlisi d'escenaris, modelització d'impactes o estudis cost-efectivitat de mesures d'adaptació. Dotació màxima: 400.000€

Per a més informació sobre com presentar-s’hi consulteu la web de la Fundación Biodiversidad on trobareu:
- Bases reguladores
- Convocatòria
- Preguntes freqüents
- Guia de presentació de projectes
Comentaris
El teu email no apareixerà enlloc
Control Antispam


Últimes Notícies